Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Erdő szekció állásfoglalása 2004.

A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek

XIV. Országos Találkozójának

állásfoglalása

erdeink kívánatos kezeléséről

 

Debrecen, 2004. március 28.

 

Az Országos Találkozó résztvevői erdeink megőrzése és jövőben kívánatos kezelése érdekében, fenntartva és megerősítve a 2003. évi állásfoglalásukat, felkérik az Országgyűlést, a Kormányt, az illetékes hivatalokat és intézményeket az alábbi intézkedések megtételére:  

 • Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy az állami erdőterületek maradjanak tartós állami tulajdonban, ezeket ki kell vonni a profitorientált gazdálkodás alól. A védelmi és a közjóléti funkciók érvényesítése érdekében megfelelő kezelő szervezet kialakítását tartjuk szükségesnek.
 • El kell terjeszteni a szakirányú oktatásban és gazdálkodásban a folyamatos erdőborítást biztosító módszereket.
 • Követeljük a hatályos jogi szabályozás módosítását annak érdekében, hogy a nem védett erdőkben lehetővé váljon a védett természeti értékek megőrzése, valamint károsításuk büntethetősége.
 • Nem védett területen az erdőtulajdonosnak legyen joga afelől dönteni, hogy akar-e erdeiben gazdálkodási célú tevékenységet folytatni.
 • Védett területen lévő erdőkben szűnjön meg a gazdálkodási kényszer! A védett területek területegységre (erdőrészletre ill. helyrajzi számra) vonatkoztatható természetvédelmi kezelési terveit mielőbb el kell készíteni, mivel ezeknek hatályba kell lépni ahhoz, hogy a védett erdők elsődleges rendeltetésüknek, a védelemnek meg tudjanak felelni.
 • Meg kell teremteni a természetvédelmi korlátozás miatti kompenzáció megoldásának és megvalósításának intézményrendszerét, feltételeit és anyagi hátterét.
 • Az erdők kezelését ágazati érdekek feletti szempontok szerint kell szabályozni és megvalósítani. Ennek érdekében az erdőkkel kapcsolatos hatósági szakigazgatási tevékenység egységesen az erdők közjóléti és védelmi funkcióját jobban reprezentáló környezetvédelemért felelős tárcához tartozzon.
 • Az erdőtelepítési támogatásoknál figyelembe kell venni a leendő állományok közjóléti, tájképi és természetvédelmi értékét is, és a támogatások ne csak a telepítések ráfordítási költségeihez igazodjanak.
 • Meg kell szüntetni a nem őshonos, ill. tájidegen fafajú ültetvények telepítése és a természetkárosító erdőtelepítési és felújítási technológiák (pl. tuskózás, teljes talaj-előkészítés) állami finanszírozását, és az így felszabaduló pénzeszközökből természetvédelmi és közjóléti célokat is ellátó erdők létrehozását kell támogatni.
 • Jogi eszközökkel is védeni és támogatni kell a természetes beerdősülési folyamatokat, ahol egyéb természetvédelmi érdekek ezáltal nem sérülnek.
 • Követeljük erdeink létét veszélyeztető túlszaporított nagyvadlétszám csökkentését és a természetes vadeltartó képességet alapul vevő vadászati tervek kialakítását, a táji vadgazdálkodás megvalósítását.
 • Az erdőállományokra vonatkozó adatok számítsanak közérdekű információnak. A helyi lakosság, és a civil szervezetek, önkormányzatok számára tegyék lehetővé, hogy beleszólhassanak táji környezetük, így az erdők sorsának alakulásába.
Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]