Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Erdő szekció állásfoglalása 2006.

A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek

XVI. Országos Találkozója

állásfoglalása

erdeink jövőjéről

 

Veszprém, 2006. március 11.

 

A természet védelme, erdeink megőrzése és jövőben kívánatos kezelése érdekében a Környezet és Természetvédő szervezetek az előző három évben elfogadott állásfoglalásaikhoz hasonlóan, a várható változások tükrében (erdő törvény módosítás, nemzeti parki törvény, NFT II., NATURA 2000 stb.) felkérik az Országgyűlést, a Kormányt, az illetékes hivatalokat és intézményeket,  az alábbi intézkedések megtételére.

  • Szükségesnek tartjuk az Erdő védelméről szóló tv-nek megfelelően, egy olyan érdekegyeztető testület létrehozását, mely az erdőkkel kapcsolatos társadalmi igények egyeztetését szolgálja. Ezen testület létét és formáját jogszabályi szinten kell szabályozni. A testület munkájában a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek (OT által delegált) képviselőinek is helyet kell kapniuk. Ezen testület (Országos Erdő Tanács) feladata legyen a társadalmi viták előkészítése, érdekegyeztetés különböző társadalmi érdekcsoportok között, jogszabályok/jogszabály-módosítások kezdeményezése, szakmai koncepciók ill. stratégiák, tervezetek véleményezése.
  • Az erdőkkel kapcsolatos jogszabályokban is jelenjenek meg olyan fontos ágazatokon átívelő EU-s jogok, mint a környezeti információkhoz való hozzáférés, illetve a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvétele. (Aarhus-i Egyezmény)
  • Az erdők (erdei életközösségek) ezen belül elsősorban az őshonos fafajokból álló természetszerű erdőállomáyok fenntartása globális és össztársadalmi/nemzeti érdek. Szükségesnek tartjuk a Nemzeti Agrár-Környezetgazdálkodási Program mintájára egy olyan támogatási rendszer kialakítását, amely elsősorban a természetszerű erdők fenntartását és természetességének javítását, területi növelését, továbbá közjóléti funkciók kielégítését célozza meg.
  • Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy az állami erdőterületek maradjanak tartós állami tulajdonban.
  • Az állami erdőket ki kell vonni a profitorientált gazdálkodás alól. A természetvédelmi és közjóléti funkciók érvényesítése érdekében az erdők (mint életközösségek) természetközeli állapotának fenntartásában és fejlesztésében érdekelt, nem profitorientált, egységes kezelő szervezet kialakítását tartjuk szükségesnek.
  • Elő kell segíteni a természetes folyamatokra alapozott, az erdők természetességét fokozó, folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek elterjedését. Ehhez szükségesnek tartjuk a jogi szabályozás és a támogatási rendszer átalakítását, valamint a szakképzés és felsőoktatás ennek megfelelő fejlesztését.
  • A természetvédelmi szakigazgatási struktúra átalakítása valamint a szakmai és társadalmi konszenzus hiánya miatt szükségesnek tartjuk a fokozottan védett területeken a fakitermelési moratórium bevezetését, amelyet legalább a szakmai és társadalmi érdekegyeztetési mechanizmusok kiépítéséig fenn kell tartani
Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]