Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Erdő szekció állásfoglalása 2005.

A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek

XV. Országos Találkozójának

állásfoglalása

erdeink jövőjéről

 

Zalaegerszeg, 2005. április 2.

 

Az Országos Találkozó résztvevői sajnálattal vették tudomásul, hogy az előző két évben több száz szervezet delegált képviselői által elfogadott állásfoglalásait az illetékesek nem vették figyelembe. Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban sok esetben az erdőtörvény és a természetvédelmi törvény szellemisége nem érvényesül, természeti értékeink fogynak és pusztulnak.

Erdeink megőrzése és jövőben kívánatos kezelése érdekében, fenntartva és megerősítve eddigi állásfoglalásaikat, felkérik az Országgyűlést, a Kormányt, az illetékes hivatalokat és intézményeket az alábbi intézkedések megtételére.

  • Szükségesnek tartjuk egy olyan testület létrehozását, mely az Országos Környezetvédelmi Tanács mintájára működik. Résztvevői az erdők ügyében érdekelt szakminisztériumok, gazdasági társaságok, szakmai érdekképviseleti szervezetek mellett a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek (OT által delegált) képviselői. Ezen testület (Országos Erdészeti/Erdőügyi Tanács) feladata lehetne jogszabályok/jogszabály-módosítások kezdeményezése, szakmai koncepciók ill. stratégiák, tervezetek véleményezése.
  • Kezdeményezzük, hogy a Nemzeti Erdőprogram végrehajtását nyomon követő Monitoring Bizottságban zöld szervezetek delegált képviselői is helyet kapjanak.
  • Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy az állami erdőterületek maradjanak tartós állami tulajdonban, ezeket ki kell vonni a profitorientált  gazdálkodás alól. A védelmi és közjóléti funkciók érvényesítése érdekében megfelelő, az erdővagyon gyarapításában érdekelt kezelő szervezet kialakítását tartjuk szükségesnek.
  • A védett állami erdők kerüljenek a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésébe a szükséges erdészeti szakszemélyzettel együtt.
  • A természetvédelmi szakigazgatási struktúra átalakítása valamint a szakmai és társadalmi konszenzus hiánya miatt szükségesnek tartjuk a fokozottan védett területeken a fakitermelési moratórium bevezetését, amelyet a szakmai és társadalmi érdekegyeztetési mechanizmusok kiépítéséig fenn kell tartani.
  • A fokozottan védett erdőterületek kerüljenek ki a faanyagtermelésre kötelezett erdők közül, amit az erdészeti üzemtervekben is meg kell jeleníteni, ezekre a természetvédelmi kezelési tervek előírásai legyenek irányadóak. 
  • A vonatkozó jogszabályok betartatásának érdekében meg kell erősíteni az erdészeti és természetvédelmi hatóságokat.
  • Továbbra is aggasztónak tartjuk az erdeink létét veszélyeztető túlszaporodott nagyvadlétszámot. Szükségesnek tartjuk, hogy a vadászati terveket az erdészeti, és a természetvédelmi hatóság is szakhatóságként elbírálhassa. Az erdőben való szabad mozgást is akadályozó vadkárelhárító kerítéslabirintus csak látszatmegoldás, melyet hosszú távon meg kell szüntetni. A vadgazdálkodást úgy kell végezni, hogy kerítések építése nélkül is lehessen erdőket felújítani.

Az OT részvevői együttműködésre hívnak minden, az erdők sorsáért felelősséget érző és azért tenni is akaró szervezetet. Ezennel kezdeményezzük az autonóm szervezetek hálózati elvén működő ERDŐSZÖVETSÉG létrehozását.    

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]