Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Tiltakozunk a Kámoni Arborétum megcsonkítása ellen

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2004. második felében újra benyújtotta a Vas Megyei Közlekedési Felügyelethez a Saághy út bővítésével és átépítésével kapcsolatos építési engedélyezési tervet. Az út  jelentős területet hasítana le a Kámoni Arborétumból, mely országos jelentőségű természetvédelmi terület.  Az eljárás megindulásáról a Kerekerdő Alapítvány 2004 év végén értesült az útépítéssel érintett magánszemélyektől, akik a zöld szervezetek segítségét kérték. Az Alapítvány tájékoztatta a hazai zöld szervezeteket és segítséget kért. Több nagy országos zöld szervezet is vállalta, hogy ügyfélként bejelentkezik az eljárásba.  Az év végi Közmeghallgatáson az Alapítvány elnöke tájékoztatta a város önkormányzatát arról, hogy nem értenek egyet a Kámoni Arborétum megcsonkításával és kérte, hogy az Alkotmánybíróság döntéséig függesszék fel az eljárást. Az Alapítvány levélben fordult a város jegyzőjéhez, polgármesteréhez és alpolgármestereihez, valamint a engedélyezési eljárásban résztvevő hatóságok vezetőihez, hogy az alkotmányossági,  jogi és szakmai aggályok miatt  állítsák le az engedélyezési eljárást.  A tiltakozás indítékait és érveit az alábbiakban foglaljuk össze.

 

A Kerekerdő Alapítvány és a hozzá csatlakozó szervezetek és magánszemélyek, mélységes aggodalommal tekintenek Szombathely város vezetésének azon törekvésére, mely a Saághy út átépítését  és bővítését a Kámoni Arborétum jelenlegi területének megcsonkítása árán  kívánja megvalósítani. A terv szerint az Arborétum területéből 700 négyzetmétert hasít le az út. Az építés során, az Arborétum többi területével szerves egységet alkotó részt,  teljesen le fogják tarolni, több tucat nagy méretű fát és bokrot fognak kivágni, a termőtalajt ledózerolják, majd a terület mely addig számos növény és állatfajnak volt az otthona, és sétautak hálózták be, beton alá kerül. A korábban zsákutcai nyugalom helyett jelentős átmenő forgalom sújtja majd a környéket

 

Indítékok

A Kerekerdő Alapítvány, mint nonprofit környezetvédő szervezet, két éve működteti Szombathely belvárosában környezeti tanácsadó irodáját, mely egy országos hálózat részeként,  többek között ingyenes lakossági tanácsadást folytat Vas megyében. Az elmúlt időszakban több szervezet és helyi lakos keresett fel bennünket a Kámoni Arborétum jelenlegi helyzetével és jövőbeni sorsával kapcsolatban. Ezen megkeresések korrekt kezelése arra indított bennünket, hogy kiemelt figyelmet szenteljünk ennek a területnek.

 

A Kerekerdő Alapítvány legfontosabb tevékenysége a környezeti nevelés, ismeretterjesztés. A Kámoni Arborétum az általános iskolás és óvodás korosztály számára szervezett programjaink egyik kiemelten fontos helyszíne. A programok mellett önkéntes fizikai munkával rendszeresen próbáltuk a kert pusztulását lassítani.  Az elmúlt években többször tettünk kísérletet arra, a területet fenntartó Erdészeti Tudományos Intézetnél és a kezelőt, évről évre rendszeresen anyagilag támogató helyi önkormányzatnál, hogy erőteljesebben  közreműködhessünk a kert megőrzésében, ismeretterjesztési, oktatási funkcióinak fejlesztésében. Sajnos ezek a kísérleteink nem kaptak támogatást. Mindezek ellenére a rendelkezésünkre álló szerény eszközökkel, ezután is törekedni fogunk a terület értékeinek megőrzésére, a  környezeti nevelési szerepének fejlesztésére. Ezen törekvésünk szellemében cselekszünk akkor amikor igyekszünk figyelemmel kísérni a kert állapotát érintő városfejlesztési elképzeléseket is.

 

A dicső elődök akik a kert létrehozásában és működtetésében közreműködtek, különösen maga az alapító Saághy István gróf, majd a neves erdész dendrológus Bánó István, működésük során folyamatosan törekedtek az arborétum bővítésére, gyűjteményének gyarapítására, a természeti értékek megőrzésére. A terület országos jelentőségű természetvédelmi terület lett és számos attraktív eleme miatt, a térség egyik jelentős turisztikai látványossága volt évtizedeken keresztül. Sajnos az utóbbi évtizedekben a szükséges források hiánya miatt a növényállomány állapota  lassan, de biztosan romlik, az arborétum korábbi attraktív elemei eltűntek (rózsagyűjtemény, sziklakertek,  kaktuszgyűjtemény), ismeretterjesztő funkciója lassan  megszűnik, a táblák már csak mutatóban láthatók, a bemutatás oktatás szolgálatába állítható épületek romosodnak, nincsenek információs anyagok, nincsenek programok, az idelátogató semmit nem  kap a pénzéért. A romlás és a pusztulás betetőzése lenne a kert megcsonkítása. Nem értünk egyet azzal, hogy a város jelenlegi vezetése azzal kívánja beírni nevét az arborétum történetébe, hogy 700 négyzetmétert lebetonoz belőle.

 

A tervezett útfejlesztés megvalósítására az elmúlt nyolc évben a város többször tett kísérletet, mindannyiszor jogszabálysértő helyzetbe került. Legutóbb az elmúlt évben, a mostanival megegyező tervre kiadott elsőfokú engedélyt, a másodfok, környezetvédelmi indokokkal semmisítette meg.   Most ismét fennáll a veszélye, annak, hogy a beruházást kezdeményező önkormányzat, az alkotmánysértés bűnébe esik. Mint választópolgárok elvárjuk a város vezetésétől, hogy ne a törvénysértésben jeleskedjen.

 

Indoklás

A terv szerint az Arborétum területéből 700 négyzetmétert hasít le az út. Ennek érdekében a kert déli részéből egy olyan szelet kerül az út alá melynek nyugati része, mintegy 20 méter, keleti vége pedig 2-3 méter széles. A kivitelezés során, az Arborétum többi területével szerves egységet alkotó részt,  teljesen le fogják tarolni, több tucat, köztük több nagy méretű fát és bokrot fognak kivágni, a termőtalajt ledózerolják, majd a terület mely addig számos növény és állatfajnak volt az otthona, és sétautak hálózták be, beton alá kerül. A korábban zsákutcai nyugalom helyett jelentős átmenő forgalom, s az ezzel járó zaj és levegőszennyezés sújtja majd a környéket. A rendelkezésre álló információk szerint a város a kivágandó fák helyett nem fog telepítést végezni (egyet sem fog ültetni). Mindezek miatt a tervezett beruházás környezeti fenntarthatósági szempontból egyértelműen káros hatású.

 

Az útépítés által érintett terület megszerzése érdekében a város csereterületet ajánlott fel. Ezzel összefüggésben elérték, hogy a környezetvédelmi miniszter rendeletben oldotta fel a kérdéses terület országos védettségét és rögzítette a területcserét.  Bár a csereterület mérete sokszorosa  az út által érintett Arborétumi területnek, ám ökológiai természetvédelmi értéke meg sem közelíti azt. Ezek a területek lényegében elhanyagolt gazos parlagok. A város és a cserét elfogadó Erdészeti Tudományos Intézet a hosszú távú fejlesztés lehetőségével indokolják a döntést, valójában egyik fél sem vállalt semmilyen garanciát arra, hogy a parlagok, rövid időn belül, országos jelentőségű természeti területnek, arborétumnak  megfelelő állapotba kerülnek.

 

Emiatt mi is egyetértünk azzal a beadvánnyal, melyet egy érintett helyi lakos, környezetjogban járatos szakemberek támogatásával nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, vitatva a miniszteri rendelet jogszerűségét. A beadványt az Alkotmánybíróság múlt év első negyedévében  fogadta be és vette nyilvántartásba, de még nem döntött. A beadvánnyal egyetértve azért tartjuk „A Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület bővítéséről és határainak módosításáról” szóló 20/2003. (XII. 16.) KvVM rendeletet  (továbbiakban R.) súlyosan alkotmányellenesnek, mert ütközik az Alkotmány 18. §-ában foglaltakkal, valamint a természet védelméről szóló 1996. Évi LIII. tv (továbbiakban Ttv.) 22. §-ával és 24.§ (4) bekezdésével, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. Évi LIII tv. továbbiakban Ktv.) 43. §-ával.   

 

Az út megépíthetősége és az ingatlancserék lebonyolíthatósága érdekében az Önkormányzat módosította a térség rendezési tervét. A terv ellen több érintett helyi lakos is írásban tiltakozott ám ezt a terv jóváhagyásakor nem vették  figyelembe. Messzemenően figyelembe vették annak a két háztulajdonosnak a véleményét, akik azért lobbiztak, hogy házuktól minél távolabb menjen az új út, akár az Arborétum területének rovására is. Ez az egyoldalú döntés és  morálisan elfogadhatatlan, csakúgy az a hivatali magatartás, melynek során  az út, Arborétumot érintő  nyomvonalát azzal indokolták, hogy műszaki (ívsugarak) praméterek miatt máshogyan nem tud menni.

 

Az út tervezett megépítése  ellentétes azzal az 1998. február 17-én kelt megállapodással is, melyet  a Szelíd Energia Egyesület, Szombathely MJV Önkormányzata, a Vas Megyei Állami közútkezelő Kht. És a Vas Megyei Közlekedési Felügyelet kötött. A megállapodás aláírása feltétele volt annak, hogy a Szombathelyi Városi Bíróságon indított K.10.344/1997. számú perben a felperes Szelíd Energia Egyesület keresetétől elálljon. A per a Közlekedési Főfelügyelet által hozott 915-2/1997. sz-ú   II. fokú közigazgatási határozat felülvizsgálatára irányult. A megállapodást  nyolc személy látta el aláírásával, köztük a város akkori polgármestere,  Wágner András és most is hivatalban lévő jegyzője dr. Kaczmarski János.  A megállapodás „h” bekezdése deklarálja, hogy „… a Saághy út meghosszabbítása a Szent Imre herceg útig az Arborétum melletti szakasz  tengelyében nem kerül megvalósításra.”  A dokumentum „k” pontja  megerősíti, hogy „az Önkormányzat a Saághy u., 87. Sz főút és Maros u. közötti szakaszát útkorszerűsítés keretében módosított nyomvonalon - az Arborétum érintése nélkül -  átépíti, a Maros u. és a Szent Imre h. u. közti – jelenleg Saághy utcai útszakaszt pedig a lakóúti normatíváknak megfelelően felújítja és kiépíti a gyalogjárdát az új 8721. J. út átadásáig. … a folyamatban levő ÁRT e megállapodás szerint készül.”  A megállapodást a jelek szerint a város vezetése egyoldalúan felrúgta. Ez annál is inkább felháborító, mert a Szelíd Energia Egyesület az akkoriban tervezett út építése ellen tiltakozó helyi lakosság érdekképviseletét látta el. 

 

Morálisan  elítéljük azt a módszert, ahogyan a város az Arborétum további fejlesztéseit igyekszik az útépítés megszabta irányba terelni. Az útépítés miatt kieszközölt területcserére alapozzák az Arborétum új monumentális fogadóépületének , parkolóinak kialakítását és ez szabja meg a rekonstrukciós terv alapparamétereit is.. A tervezett beépítés nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy a terület országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítására, csak a jogszabályok kijátszása miatt volt szükség.

 

Meglehetősen morbid helyzet, hogy pont annak az útnak a bővítése  érdekében akarnak az Arborétumból területet lehasítani, amit az Arborétum alapítójáról Saághy Istvánról neveztek el.

  

Szombathely 2004. december 20.

 

Gyöngyössy Péter

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]