Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Könyvkínálat

A Kerekerdő Alapítvány könyvkínálata

(környezeti neveléssel, környezet és  természetvédelemmel

kapcsolatos kiadványok 2005. március)

 

A könyvek megvásárolhatók az alapítvány központjában

(ÖKOCELLA 9700 Szombathely Kőszegi u. 3.)

Hétfőtől-Péntekig 10-16 óra között

 

 

Kerekerdő Alapítvány:

 

Természetről a természetben  (szerk: Gyöngyössy Péter)

Környezeti nevelés a gyakorlatban…………………………....1980 Ft

A Kerekerdő Alapítvány környezeti neveléssel foglalkozó könyvsorozatának (Encián könyvek) első kötete olyan Vas megyei intézmények, és szervezetek által megvalósított, vagy rendszeresen megszervezett programok leírását tartalmazza, melyek jó példaként, mintaként, vagy ötletforrásként  szolgálhatnak az érdeklődő pedagógusok számára. A színes képekkel gazdagon illusztrált  könyv több fejezete foglalkozik az óvodások környezeti nevelésével, az iskolai keretekhez igazodó programokkal, de bemutatásra kerülnek a Kerekerdő Alapítvány érdekeltségi körébe tartozó nyári táborok, erdei iskolák, vetélkedők is. Az információs fejezet szálláshelyek, környezet és természetvédelmi intézmények, szervezetek, és bemutatóhelyek elérhetőségeit tartalmazza.

 

A Vas-hegy és a Pinka-mente természeti és kultúrtörténeti értékei

 (szerk: Gyöngyössy Péter)………………............................…1000 Ft

A Kerekerdő Alapítvány természetvédelmi témájú könyvsorozatának (Ciklámen füzetek) első tanulmánykötete a Szombathelytől nyugatra a magyar osztrák határon elterülő  terület a Vas-hegy és a Pinka-mente értékeit veszi lajstromba. Az alapítvány által a kilencvenes évek végén indított kutatási program  eredményei kerültek bele a könyvbe. A  részletes geológiai elemzésen kívül a több élőlénycsoportról (növények, halak, hüllők, kétéltűek, madarak, emlősök) ad viszonylag teljes képet a könyv. Ezen kíül részletes elemzés foglalkozik a régészeti és az építészeti értékekkel.

 

A Vendvidék és az Őrség természeti értékei I., II., III...….300 Ft/db

Három részből álló plakátsorozat, mely színes fotók és a hozzájuk tartozó szakszerű magyarázatok segítségével mutatja be Magyarország 10. nemzeti parkjának értékeit. A plakátsorozat jól használható tantermek, iskolai folyosók intézmények dekorációjához, iskolai vetélkedők, és egyéb  programok jutalmazásához

 

A Vendvidék és az Őrség természeti értékei I. - VIII…………50 Ft/db

Nyolc drabból  álló képeslapsorozat, mely művészi színvonalú  fotók segítségével mutatja be Magyarország 10. nemzeti parkjának értékeit. A képeslapsorozat jól használható, iskolai vetélkedők, és egyéb  programok jutalmazásához.

 

Raab Klett Kiadó:

 

Lehoczky János: Iskola a természetben; ...............................2200 Ft

                         A környezeti nevelés  gyakorlata

Lehoczky János a Fõvárosi Pedagógiai Intézet munkatársa, a magyarországi környezeti nevelés markáns egyénisége. Könyve alapmû, mely az elméleti fejezetek mellett sok konkrét gyakorlatias ötlettel szolgál az un. projekt szemléletû oktatáshoz.

 

**********************

 

Független Ökológiai Központ

 

Egyetlen földünk van .............................................................300 Ft

A füzet eredetileg az Európa Tanács kiadásában jelent meg Liszabonban. Feladatlapok ötletek környezeti nevelõknek

 

Vásárhelyi Tamás: Szitakötészet...........................................300 Ft

A budapesti Természettudományi Múzeum igazgatóhelyettese a  természetben való tanuláshoz szolgál játékos ötletekkel.

 

Béres Mária: Az erdõbõl jöttünk...........................................300 Ft

A szerzõ olyan információkat játékos faladatokat, gyakorlatias megfigyelési és kisérleti segédletet nyújt át az olvasónak, mely az erdõvel a fákkal kapcsolatos.

 

**********************

 

Természet c. lap szerkesztősége:

 

Süni füzetek I., A megértés hídjai .........................................200 Ft

Süni füzetek II. Jeles napok         ………………..........…....200 Ft

A Göncöl Alapítvány érdekeltségi körébe tartozó közismert ismeretterjesztõ magazin két jól használható környezeti nevelési füzetet adott ki. Az első konkrét ötleteket, módszereket kínál a „szenzitív pedagógia”  eszköztárából, a második pedig az ismert „zöld” jeles napok eredetéről, céljairól ad tájékoztatást és ezen napokhoz (Víz világnapja, Föld napja, stb) szolgál programjavaslatokkal, ötletekkel.

  

**********************

 

Nimfea Természetvédelmi Egyesület:

 

Zöldszemmel ...................................................................600 Ft

Hét civil szervezet együttmûködésével, 19 magyar szerzõ mûveként megjelent ötlettár kíváló segítség a táborok, akadályversenyek, jeles napok, stb. szervezéséhez.

 

***********************

 

 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület:

 

J. Cornell: Kézenfogva a gyerekekkel a természetben.......600 Ft

A könyv elsõ kiadása húsz évvel ezelõtt jelent meg s azóta nemzedékek természetszemléletét alakította. 1998 tavaszán az USA-ban a könyv átdolgozott, kibõvített változata jelent meg és már itt a magyar fordítás. A könyv a szelíd természetmegismerés bibliája, teli olyan játékok, és egyéb tevékenységek leírásával, melyek egyszerre szolgáljáka természetben való gyönyörködést , a természet megfigyelését és megértését.

 

Mûhelyszervezési kézikönyvek........................................4000 -Ft

A nyolc kötetbõl álló környezeti nevelési tanári kézikönyvsorozat  az angol nyelvû KN Szertár magyar adaptációja. A sorozat környezeti nevelési tanártovábbképzõ mûhelyek megszervezéséhez ad elméleti és nagyon gyakorlatias ötleteket, de a füzetek jól használhatók az iskolai oktatásban, vagy táborok szervezésénél.   A nyolc kötet címe:

 

A Környezeti nevelés fogalma;

A KN a tanterrvekben;

Környezeti témák a tanórán;

KN a városban;

A helyi közösség erõforrásai;

A KN segédletek értékelése;

Számítógép a KN-ben;

Hatékony mûhelyek tervezése.

 

 A sorozat kötetenként is kapható……………….……500 Ft

 

Pentaton daloskönyv.......................................................200 Ft

Nyári természetvédelmi táborok kiváló segédkönyve. Esti tábortûzeknél daltanuláshoz jól használható.

 

Náday Magda:Vigyázz rájuk és szinezz!.............................600 Ft

Állatokat  és növényeket ábrázoló szinezõk s hozzájuk kapcsolódó versek mondókák. Óvodások kisiskolások környezeti neveléséhez jól használható.

 

Treiber Zsuzsa: Gyertek velem múzeumba........................300 Ft

A Magyar Természettudományi Múzeum kiállításaihoz készült kalauz és feladatgyûjtemény.

 

Treiber Zsuzsa: Gyertek velem erdei iskolába..………….300 Ft

A Bükk-hegységben található Rejteki Kutatóházra, mint bázisra kidolgozott erdei iskolai munkafüzet hasznos ötleteket, nyújt az erdei iskolák és nyári táborok szervezőinek.

 

Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról................600 Ft

Herman Ottó századelõn megjelent könyve élvezetes olvasmány. A mostani az eredeti mû reprint kiadása.

 

Lengyák István: Ollóvágta……………………………..….700 Ft

Több, mint 130 állat vonalas rajza, melynek segítségével egy félbehajtott papírlapból ollóval könnyen kivágható és meghajtogatható egy egész állatkert.

 

Tbiliszi Nyilatkozat…………………………………………200 Ft

Mindmáig a legnagyobb – és legnagyobb hatású környezeti nevelési konferenciát rendezte az UNESCO és az UNEP Tbilisziben a grúz fővárosban. Több, mint húsz év távolából is érvényes a konferencia határozata, mely magyarul ebben az évben jelent meg először.

 

Útmutató környezeti nevelési tantervek fejlesztéséhez...2000 Ft

A könyv ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan illeszthető bele az iskolai tantervekbe a környezeti nevelés szempontrendszere.

 

Frenengel András: Tegzes…………………………………400 Ft

A nomád táborozás kézikönyve. Minden részletre  kiterjedő módszertani könyv, mely rengeteg hasznos ötletet, ismeretet, szempontot nyújt azoknak, akik a szerzőhöz hasonlóan a nomád táborozást  tekintik a leghatásosabb, a legtöbb élményt nyújtó környezeti nevelési formának.

 

Nemzeti környezeti nevelési stratégia………..(ingyenes kiadvány)

 

 

***********************

 

Pont Kiadó

 

Munkácsy Béla: A szeméthegyeken innen és túl..................900 Ft

Alapismeretek, információk adatok a hulladékügyrõl. A könyv a hulladékgondok felszámolásához szeretne praktikus ötletekkel hozzájárulni. Kiválóan használható az oktatásban, nevelésben

 

**********************

 

Mecseki Erdészeti Rt.:

 

Adorján Rita: Magonc Természetismereti játékok az erdőben ..800 Ft

A könyv, olyan szabadban, kevés eszközzel is megvalósítható játékokat kínál, melyek az erdõ megismerését célozzák. A játékgyűjtemény, mely a szerző sokéves tapasztalatainak és gyűjtőmunkájának az eredménye alapmű, mely nem hiányozhat a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok és más szakemberek könyvespolcáról.

 

*********************

 

Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért:

 

Réce füzetek: I. Kisiskolások környezeti nevelése.............1200 Ft

                       II. Környezeti nevelés a táborban....................540 Ft

                      III. Környezeti nevelés a szakkörön............….540 Ft

                      IV. Környezeti nevelés az erdei iskolában...….540 Ft

                       V. Óvodások környezeti nevelése................….540 Ft

                      VI. Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken…540 Ft

 

A nagyjából kétévente  újabb kötettel bõvülõ sorozat az adott terület legjobb szakértõinek szerkesztésében és számos szerzõ segítségével gyakorlatias információkat, leírásokat, tematikákat tartalmaz. A könyvek tartalmának jelentős része a szerzők saját gyakorlatában szerzett tapasztalatokra épül.

 

*********************

 

Föld Napja Alapítvány:

 

Zöldköznapi kalauz............................................................1000 Ft

A mindennapi élet környezethasználatához szükséges információgyüjtemény és az egyszerû állampolgár számára is használható kézikönyv. Részletes és közérthetõ ismereteket tudhatunk meg a hulladékügyrõl, a szennyvízzel, az energiafelhasználással kapcsolatban. A mindennapjaink során alkalmazott anyagok és energiák környezetbarátabb, ill takarékos használatához kaphatunk alapvető információkat. Alapmû, mely már mintegy három kiadást ért meg.

 

György Lajos: A jót választanod kell.....................................500 Ft

György Lajos: Vissza a kozmikus rendhez............................700 Ft

Filozófikus irások, gondolatok a  “zöld” körökben közismert szerzõ mintegy húsz éves közírói munkáiból.

 

Ökológiai lábnyomunk……………………………………..…1500 Ft

 

A természet romlása a romlás természete…………………...1000 Ft

 

A Világ Helyzete 2003...........................................…............1700 Ft

A Világ Helyzete 2002...........................................…........….1500 Ft

A Világ Helyzete 2004...........................................…........….1700 Ft

Minden évben a Föld Napjára idõzített amerikai helyzetelemzés magyar fordítása.

 

101 lépés a Fenntartható fejlõdés felé..................................250 Ft

101 megvalósult külföldi és hazai program, akció a környezet védelmé- ben. Használható ötletek és információk civileknek.

 

Ökovilág társasjáték………………………………......………………800 Ft

 

ÖkoMagyarország társasjáték…………………....………………..1000 Ft

 

 

****************************

 

Energia Klub

 

Hol az energia (oktatócsomag)............................................800 Ft

Lényeges információk és feladatlapok az energiáról, az energia használatáról, környezetvédelmi vonatkozásairól. A könyv tantárgyak szerinti tagolásban tárgyalja a témát, így kíváló segítség lehet a szaktanárok kezében. A könyv különálló lapokból áll így szétszedhetõ, így egy kötet egy egész iskolának elegendõ lehet.

 

 

Ökotárs Alapítvány:

 

Testápoló kislexikon……………………………………….…500 Ft

A jelenleg használt tisztálkodási módszerek és eszközök, kozmetikai készítmények környezetvédelmi szempontú értékelése, és az alternatív lehetőségek bemutatása

 

 

Codex Print KFT:

 

Nádai Magda:

  Vigyázz rájuk erdőn, réten………………......750 Ft

  Vigyázz rájuk a vízparton................................500 Ft

  Vigyázz rájuk a városban................................500 Ft

  Vigyázz rájuk, vigyázz magadra......................500 Ft

  Vigyázz rájuk és szinezz………………….......600 Ft

  Vigyázz rájuk és takarékoskodj.............….....500 Ft

  Szemfüles környezetbarátok...........................500 Ft

  Vizivarázs (versek a vízrõl a vízpartról).….....900 Ft

 

A sorozat az óvodások és kisiskolások környezeti neveléséhez nyújt információkat, vizsgálódási ötleteket, játékos feladatokat. A konyvek nem csupán a pedagógusok számára hasznosak, hanem remek tankönyvkiegészítők, ill. szakköri segédletek a diákok számára is.

 

 Náday Magda: Könyvjelzõsorozat  I. (a természetről) …..10 Ft/db

A 13 féle, egyik felén általában védett madarat növényt ill. egyéb élõlényt ábrázoló szines könyvjelzõk rövid ismertetõt és egy-egy kedves verset is tartalmaznak. Másik oldaluk szinezõ, mely az egyik legegyszerûbb feladat a fajismeret bõvítéséhez. Remek eszköz szakköri, erdei iskolai jutalmazáshoz.

 

 Könyvjelzősorozat II. (a mindennapi ivóvízről)…10 Ft/ db

A mindennapi vízhasználathoz a vízzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák megértéséhez ad közérthető mégis jól használható eszközt a sorozat.

 

 

*********************

 

Körlánc Országos Egyesület

 

A környezeti nevelés gyökerei Magyarországon (1996) ……600 Ft
A kötet tanulmányai a felvilágosodástól a XX. század elejéig tekintik át a természetismeretre, a környezetvédelemre irányuló nevelés hazai előzményeit. Jeles neveléstörténészek ritka forrásmunkák elemzését végezték el a, akik feltárták a régi tantervek, tankönyvek, regulák és fegyelmi jegyzőkönyvek környezeti nevelési vonatkozásait is. Szerkesztette: dr. Havas Péter
 
A környezeti nevelés és a helyi tanterv (1997)………………600 Ft
A tanulmánykötet a NAT szellemében elkészíthető iskolai helyi tantervek megszerkesztéséhez nyújt módszertani és koncepcionális segítséget. A könyv elősegíti a helyi tanterv értékelését, elsősorban a környezeti nevelés szempontjai alapján. Szerkesztette: dr. Scheibert Ferenc
 
A városban

Városi környezet és környezeti nevelés (1999) ……………….600 Ft
A tanulmánykötet a városi ökológia néhány fontos kérdésével, az élőlények városban való együttélésével foglalkozik, és bemutat néhány városi környezeti nevelési módszert. E módszerek az alsó és felsőtagozatosok valamint a középiskolások számára egyaránt javasolhatóak.
Szerkesztő: dr. Vásárhelyi Tamás

 

 

********************

 

KVVM természetvédelmi Hivatala:

 

Kockán az élet ……………………………………………….400 Ft

 

Soros Alapítvány

 

Süss fel nap! I. ……………………………………………….2500 Ft

Alternatív óvodák és iskolák Magyarországon

A Soros Alapítvány Kisgyermekkori Fejlesztési Részprogramjának kuratóriuma arra vállalkozott, hogy a program négyéves működésének lezárásaként megjeleníti ezt a kötetet (763 oldal). Ebben bemutatkoznak az alternatív pedagógiák szerint nevelő, oktató óvodák és iskolák közül azok amelyek rendszeresen sikerrel pályáztak az alapítványnál. (szerk.: Fűzfa Balázs)

 

Süss Fel nap! II……………………………………………….2500 Ft

Kisgyermekkori modellintézmények Magyarországon

A Soros Alapítvány Kisgyermekkori Fejlesztési Részprogramjának keretében 29 intézményt „nyilvánított” modellintézménynek. A kötet ezen intézmények munkáját mutatja be. A program eredeti célja az volt, hogy a születéstől 12 éves korig terjedő, az egyébi életutak alakulását, a személyes beállítódást döntően meghatározó „kisgyermeki” időszakban a gyermekközpontú, személyiségközpontú fejlesztés számára segítsen utat nyitni Magyarországon.

 

********************

 

B.K.L. Kiadó

 

A Kőszegi-hegység………………………………………………1260 Ft

A Rába és a Rába mente…………………………………………980 Ft

A Rábaköz…………………………………………………………980 Ft

A Vasi-hegyhát……………………………………………………790 Ft

Az Őrség és a Vendvidék…………………………………………260 Ft

Göcsej…………………………………………………………….1260 Ft

Répcesík…………………………………………………………..980 Ft

Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja……………………………840 Ft

Szombathely és környéke…………………………………………940 Ft

 

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]