Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Iskolai gyerekmobilok

A Kerekerdő Alapítvány is csatlakozott a  Reflex Egyesület egyik nagysikerű tavalyi akciójához, mely  a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozására hívta fel a figyelmet. A téma szabályozásának előkészítésére 2005 januárjában kormánymegbízottat neveztek ki.

A várható korlátozás egyik oka az iskolában folyó oktatási munka zavartalanságának biztosítása, a másik pedig a mobilozás okozta egészségügyi problémák megelőzése. A mobiltelefonok elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Ezek lehetséges egészségkárosító hatásain az orvostudomány ugyan húsz éve vitatkozik - egyetértenek azonban abban, hogy a gyermekeknél különösen indokolt az elővigyázatosság. Fokozott veszélyt jelent ugyanis, hogy a gyerekek immun- ill. és idegrendszere még fejletlen, ráadásul testük nagyobb százaléka víz, agyuk kisebb, koponyacsontjuk vékonyabb (az agyszövetek több sugárzást nyelnek el).

Ebben a „tudományilag vitatott” helyzetben – ha ez a társadalom úgy működne- nyilvánvaló, hogy az magyar orvosoknak meg kellene szólalniuk, az  állami szerveknek pedig az elővigyázatosság elvét kellene érvényre juttatni a mobilcégek profitérdekeivel szemben. A tegező-bratyizó reklámok azonban a mobiltelefont a gyerekek kezében divateszközzé és játékszerré tették - néhány szolgáltatás pedig eleve a fiatalokat vette célba (logók, csengőhangok, játékok, SMS). Ez a korosztály azonban nem képes felmérni sem a mértéktelen telefonálás anyagi vonzatait, sem annak egészségügyi veszélyeit. A szülő-gyermek közötti kapcsolattartás és kommunikáció fontossága nem vitatható. De az sem, hogy alapjában véve a szülő felelőssége, ad-e gyermeke kezébe mobiltelefont és megtanítja-e annak ésszerű használatára. Arra, hogy csak akkor használja a mobiltelefont ha muszáj, csak annyit beszéljen rajta amennyi feltétlenül szükséges. Mivel pedig a készülék készenléti állapotban is sugároz, amikor csak lehet tartsa kikapcsolt állapotban.

Kalas György (Reflex) levele nyomán

 

**********************************

 

Tisztelt Iskolavezetés!

 

A közoktatási törvény (Ktv.) 129.§ (8) bekezdése alapján az oktatási intézményeknek

2004. december 31-ig felül kell vizsgálniuk házirendjeiket. A vizsgálat jó alkalom

arra, hogy – a Ktv. új elvárásain túl- körültekintő módon kerüljön megjelenítésre

 a mobiltelefonok iskolai használatának szabályozása

az oktatási intézmény házirendjében.

 

A probléma feldolgozásához a szombathelyi Kerekerdő Alapítvány és a győri REFLEX Tanácsadó Irodája az alábbi segítséget adja:

 

Alapállás: álláspontunk szerint a mobil-téma az óvodás korosztályt nem érinti (nem szabad hogy érintse). Az általános iskolások mobilozását - mivel a kiskorú gyermek nem képes mérlegelni a használat szükségességét, körülményeit és veszélyeit – ellenezzük, illetve csak vészhelyzetben tartjuk indokoltnak. A mobiltelefonok (közép)iskolai használatának szabályozásánál az alábbi szempontok mérlegelését tartjuk szükségesnek.

 

1.)   A gyerek-szülő kapcsolattartásának biztosítása.

Ennek a kötelességének az iskola eleget tesz, ha tanítási időben biztosítja az iskola vezetékes telefon általi elérhetőségét. Ez a szolgáltatás kétirányúvá is tehető, az iskolai szünetekben diákok által is használható (visszahívható) érmés vagy kártyás fali telefonkészülékkel.

 

2.)   Az iskolában folyó oktatási munka zavartalanságának biztosítása.

Az iskolában folyó pedagógiai munkához nyugodt körülmények biztosítása szükséges.

A bekapcsolt mobilra érkező hívás az óra rendjét megzavarja, a pad alatti SMS-ezés a tanulók figyelmét elvonja. Ilyen szempontból – főszabályként- a mobiloknak az iskolában nincs helye.

Ha az iskola nem ezt a megoldást választja, akkor a házirendben egyértelműen ajánlott megtiltani a mobilok iskola területén belüli használatát (beleértve azok számológépként való használatát is).

 

3.)   Az iskola felelőssége az épületbe bevitt készülékekért.

A 2. pontban leírtak biztosítása érdekében a Ktv. 40.§ (8) bekezdése alapján az iskola rendelkezhet úgy, hogy a diákok a magukkal hozott készüléket kötelesek reggel a portán (vagy egyéb zárható, őrzött helyen) leadni, amit tanítás után visszakapnak. A készülékek átvételét, visszaadását adminisztrálni kell, az iskolát egyebekben a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó szabályai terhelik.

A szabályszegőktől elvett mobilokat javasoljuk a behivatott szülőknek visszaadni.

 

4.)   A mobiltelefon készülékek okozta lehetséges egészségkárosító hatások megelőzése.

A mobiltelefonok elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Ezek lehetséges egészségkárosító hatásain ugyan a tudomány lassan tíz éve vitatkozik - egyetértenek azonban abban, hogy a gyermekeknél különösen indokolt az elővigyázatosság. Számukra fokozott veszélyt jelent, hogy testük nagyobb százaléka víz (jobban vezeti az elektromosságot), azonkívül koponyacsontjuk vékonyabb, immunrendszerük és központi idegrendszerük pedig még kifejletlen.

Az egészségnevelési programot lebonyolító iskolák feladata ezen a területen (is) a személyes példamutatás és a megelőzésre irányuló folyamatos ismeretterjesztés. 

 

A témával kapcsolatos alapvető szakmai információkat a túloldalon közöljük.

 

Tisztelettel

REFLEX Környezetvédő Egyesület                  Kerekerdő Alapítvány

9024 Győr, Bartók u. 7.                               9700 Szombathely Petőfi u. 24

Tel: 96/316-192                                                               Tel.: 94/505-203,

E-mail: reflex@c3.hu                                        E-mail: pumilio@freemail.hu

 

*********************************

 

Tanács a szülőknek, kérés a pedagógusokhoz

 

A bekapcsolt mobilkészülék lényegében egy mikrohullámmal működő adóvevő. A készülék (és a bázisállomások) által keltett, testbe hatoló elektromágneses sugárzás lehetséges egészségkárosító hatásain az orvostudomány hosszú ideje, hevesen vitatkozik.*

 

Ebben a tisztázatlan helyzetben – ha ez a társadalom úgy működne- az elővigyázatosság elvét kellene érvényesíteni a profitérdekekkel szemben. A mobilszolgáltató cégek reklámjai azonban (a bevételek növelése érdekében) veszélyeket elhallgatva minél gyakoribb csevegésre, korlátlan  SMS-ezésre biztatnak - sőt szolgáltatásaikat gyakran gyermekekkel népszerűsítik.

A mobiltelefont a gyerekek kezében státuszszimbólummá, divateszközzé, játékszerré tették - néhány szolgáltatásuk eleve a fiatalokat vette célba (logók, csengőhangok, SMS).

A gyerekek azonban sem a mértéktelen telefonálás anyagi vonzatait, sem annak egészségügyi veszélyeit nem képesek felmérni.

 

Tanácsok a telefonhasználót és közvetlen környezetét terhelő sugárzás csökkentéséhez*:

 1.)    Csak akkor beszéljen mobiltelefonon ha muszáj. Ha lehet választani, akkor inkább a vonalas készüléket használja!

 2.)    A készüléket amikor csak lehet tartsa kikapcsolt állapotban (a készenléti állapotba kapcsolt mobil kisebb intenzitással ugyan, de folyamatosan sugároz).

 3.)    A bekapcsolt készüléket csak akkor tegye a füléhez, ha a kapcsolat már létrejött  (kapcsolatkeresés közben különösen erős a sugárzás).

 4.)    Beszéljen röviden, csak a lényeget. Ha lényeg hosszú, beszélgetés közben időnként tartsa a készüléket a másik füléhez.

 5.)    Beszélgetés közben használjon kihangosítót, head-szetet, vagy küldjön inkább SMS üzenetet – így nem kell a fülhöz tartani a mobilkészüléket.

 6.)    Belső szerveit ne sugározza feleslegesen! A készenléti állapotba kapcsolt készülékét, ha lehetséges ne hordja testközelben (zsebben, övön, övtáskában).

 7.)    Zárt térben (épületben, liftben, autóban, vasúti kocsiban), valamint szabadban, gyenge térerő mellett lehetőleg ne telefonáljon (ilyenkor jelentősen megnövekvő teljesítmény miatt a készülék 10-100-szoros intenzitással sugároz).

 8.)    Új telefon vásárláskor válasszon minél kisebb sugárzású (SAR-értékű) készüléket. Mivel a SAR-értéket a magyarországi forgalmazók nem hajlandók feltüntetni, vásárlás előtt  ellenőrizze azt az alábbi internetes oldalon: www.handywerte.de. 

 A lehetséges egészségkárosító hatások tudatában a felnőtt maga dönti el, hogy a mobilkészüléket hogyan használja - a gyermek azonban nem képes ezt mérlegelni. Kérjük, segítsenek nekik!

 

Még egy kérés: az új kommunikációs rendszerek (Tetra, UMTS) beindulásával hamarosan újabb antennatelepítési dömping várható. Kérjük, hogy a gyerekek védelme érdekében az oktatási intézmények 200 méteres körzetébe ne engedjenek új tornyot, vagy tetőtéri bázisállomást telepíteni!

 

 

* fejfájás? tanulási és alvási zavarok? szürkehályog? sejtkárosodás? hormonzavarok? agydaganat?

 

Forrás: www.buergerwelle.com

 

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]