Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
A Regionális Fórum

Célok, tevékenységek

 

2001-ben a holland MATRA alap támogatásnak köszönhetően az ország négy területfejlesztési régiójában, köztük Nyugat-Dunántúlon indult útjára az a program, mely a környezetvédelmi érdekek érvényre juttatását próbálta elérni a régiók területfejlesztési politikájában. Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum néven létrehoztuk azt a koalíciót, mely a régió környezetvédelem területén tevékenykedő társadalmi, oktatási, és állami szervezeteinek fóruma. Az együttműködés alapjául szolgáló adatbázis közel 250, a régió területén környezetvédelemmel is foglakozó szervezet adatait tartalmazza. A környezeti szempontok érvényesítését az alábbi tevékenységekkel szeretnénk megvalósítani.

·      Környezetvédelmi döntés-előkészítés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájához kapcsolódóan.

·      Szakértői tevékenységek. A környezeti szempontok érvényesítése a  Fenntarhatósági műhely keretei közt.

·      Környezetvédelmi projektfejlesztés. Projektek gyűjtése, fejlesztése Nyugat-Dunántúl - Zöld régió megvalósítása érdekében.

·      Tanácsadás - Fenntarthatósági Fejlesztési Információs Pontok működtetése Győrött a Reflex Környezetvédő Egyesület, és Szombathelyen a Kerekerdő Alapítvány irodájában.

 

Döntés-előkészítés

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal 2004-ben megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Környezetvédelmi Fórumnak lehetősége nyílt hangsúlyosan bekapcsolódni a Tanács döntéselőkészítői munkáiba. A "környezetvédelmi bizottsági" feladatok felvállalása persze - a lehetőségek mellett - feladatokat is ró a Fórumra. Az előterjesztések véleményezésére, saját előterjesztések megfogalmazására a Tanácsüléseket megelőző két-három hétben személyes találkozókon és drótpostás egyeztetéseken (nyudu@zpok.hu) kerül sor. A bizottsági szerep mellett a Fórum képviselői, állandó meghívottként vesz részt a Regionális Fejlesztési Tanács és a tanácsüléseket megelőző Koordinációs Bizottság találkozóin, így lehetőség nyílik a korábban kialakított vélemények személyes bemutatására is.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztés Tanács honlapján, a www.westpa.hu oldalain folyamatosan tájékozódhat a régió jelenét, jövőjét érintő folyamatokról.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2005. február 24-i, mosonmagyaróvári ülésén ellenszavazat nélkül elfogadta a Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum által az Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesülettel, a Greenpeace Magyarországgal, valamint a Magyar Természetvédők Szövetségével előkészített és kezdeményezett "A genetikailag módosított növények elutasítása a nyugat-dunántúli régióban" címmel előterjesztett határozati javaslatot, melynek fő célja, hogy megakadályozza a géntechnológiával módosított növények üzemszerű termesztését a régióban.

 

Szakértői munka 

Fontos feladatnak érezzük bekapcsolódni a területi alapon  megyei, regionális szinten  szerveződő tervezési, programozási folyamatokba a környezeti szempontok képviseletével. A regionális szint mellett szakértőink bekapcsolódtak az országos tervek véleményezésébe, ahol a szakmai észrevételek mellett a helyi, területi szempontokat próbáljuk érvényesíteni. A szakértői tevékenységek összehangolására, hatékonyságának javítására adatbázist hoztunk létre, a környezetvédelemmel foglakozó szervezetek szakértőinek adataival. A szakértőkre alapozva 2004 őszén életre hívtuk a Fenntarthatósági Műhelyt, mely keretein belül lehetőségünk nyílt a régió által támogatott, menedzselt projektek, programok környezeti fenntarthatósági vizsgálatára, amely egyfajta "szűrőként" beépült az értékelési rendszerbe.

Az elmúlt időszakban többször sajnos csak későn kerültek a környezetvédő szervezetek kapcsolatba a különböző környezetet veszélyeztető beruházásokkal. A kiviteli tervdokumentáció elkészülte, az építés megkezdése után nehéz a környezetkárosításra hivatkozva leállítani a megkezdett folyamatokat. A Fenntarthatósági Műhely keretei közt lehetőségünk nyílik, hogy már az előkészítő tervezés folyamán megismerkedhessünk a régióban tervezett nagyobb fejlesztési, beruházási ötletekkel. Észrevételeink, javaslataink alapján a projektgazdának lehetősége nyílik, hogy csökkentse a környezeti károkat, a döntéshozóknak pedig, hogy viszonylag korai időpontban elutasíthassanak egy, a környezetre egyértelműen káros beruházási tervet.

 

Tanácsadás

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Fórum keretei között a Reflex Környezetvédő Egyesület győri és a Kerekerdő Alapítvány szombathelyi irodájában elindítottuk a régió környezeti állapotának megőrzését, jobbítását célzó fenntarthatósági tanácsadó szolgáltatást. A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának tagjaként, mindkét iroda segítséget nyújt az érdeklődőknek elsősorban az EU pénzügyi forrásaira pályázó szervezeteknek, hogy tisztába kerüljenek tervezett projektjeik valós környezeti hatásaival, és szükség szerint mérsékelni tudják azokat.

 

nyudu@zpok.hu

Napjainkra a világháló részévé vált életünknek, alapot biztosít a folyamatos kapcsolattartásnak. A Fórumon belüli levelezés megkönnyítésére létrehoztuk levelezési listánkat nyudu@zpok.hu címen. A lista nyitott, bárki kapcsolódhat hozzáa a címre küldött levéllel. A levélháló - melynek közel félszáz tagja van - lehetőséget biztosít a környezet állapotát érintő kérdések (pl. tervek, határozatok) gyors véleményezésére, megvitatására. Emellett alkalmat nyújt a bekapcsolódó környezetvédő szervezeteknek, hogy programjairól, eseményeiről tájékoztassák a listatagokat.

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]