Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
A Kerekerdő Alapítvány véleménye és javaslatai

Erdőről, erőből?

Környezet- és természetvédő szervezetek véleménye

az erdőtörvény tervezetéről

2008. december 15.

 

A Kormány T/6934 számon beterjesztette az Országgyűlés elé „Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról” szóló törvény tervezetét.

Alulírott, környezet és természetvédő civil szervezetek az előkészítés hiányosságai és a tervezet tartamával kapcsolatos szakmai és társadalmi egyetértés hiánya miatt kérjük az Országgyűlést, hogy utasítsa a Kormányt az előterjesztés visszavonására és koncepcionális szintű átdolgozására.

Véleményünk szerint a tervezet olyan mértékben csökkenti a hatósági jogköröket és liberalizálja az erdőgazdálkodás szabályait, amelyek az erdővagyon védelmét és a természeti értékek megőrzését veszélyeztetik.

Különösen a védett erdők jövőjét látjuk veszélyeztetettnek azáltal, hogy a természetvédelmi hatóság jogköre csökkent, ami nemzetközi jogharmonizációs problémát is felvet.

Az adminisztratív kötelezettségek és a hatóságok beavatkozási lehetőségeinek csökkenését nem ellensúlyozzák határozottabb törvényi előírások. Mértékadó tudományos és szakmai körök szerint is az erdőgazdálkodás szabályait a tervezettnél jóval differenciáltabban kellene megállapítani, az erdők ökológiai értéke, természetessége és a társadalom életében betöltött funkcióinak fontossága szerint. Bár ennek keretei előremutató módon megjelennek a törvényben, határozottabb garanciákra lenne szükség az erdők természetességének javítása és a közcélok érvényesítése érdekében.

Az erdőtörvény Országgyűlés elé terjesztett változata egyáltalán nem foglalkozik az Európai Uniós tagsággal járó természetvédelmi kötelezettségekkel. Az EU védettséget élvező (Natura 2000) erdőrészletek esetében Magyarországnak biztosítania kell a védettséget élvező fajok és élőhelyek hosszú távú fennmaradását. Az erdőtörvény nem tartalmaz ezen természeti értékek megőrzésére vonatkozó megfelelő előírásokat és garanciákat, annak ellenére, hogy ebben az ügyben az Európai Bizottság, ez év októberében európai bírósági eljárást kezdeményezett Magyarország ellen. Az Európai Bizottság közleménye szerint az élőhelyvédelmi irányelvet átültető magyar jogalkotás nem megfelelő. Különösen az erdőket illetően mutatkoznak jelentős hiányosságok. A bizottság szerint az új erdőgazdálkodási terveket a Natura 2000 vonatkozású hatásvizsgálati eljárásnak kellene alávetni, illetve ezt törvényben előírni. Ezt azonban a törvénytervezet nem teszi.

A törvénytervezet egyoldalú abból a szempontból, hogy túlzott mértékben védi az erdőgazdálkodók jogait, és rövidtávú egyéni érdekeit, de a társadalom többi tagjának szinte semmilyen jogot nem biztosít. Így olyan alkotmányos jog érvényesülését sem, mint az egészséges környezethez való jog. Nem ad semmilyen törvényi garanciát azoknak a társadalmi csoportoknak, akik az erdőkkel kapcsolatos közérdekű funkciókat (természetvédelem, egészség, oktatás, szabadidő, turizmus) használják. Nem szavatolja, e társadalmi csoportok képviselőinek, hogy jogaik tartós érvényesítése érdekében beavatkozhassanak az erdőügyek alakításába. A törvény nem biztosítja a társadalmi részvétel lehetőségét a szakigazgatási eljárásokban sem.

A törvény készítői és előterjesztői nem ismerték fel, hogy az erdő, szemben a mezőgazdasági területekkel, egy olyan különleges jószág, melynek biológiai értelemben vett léte, illetve a gazdálkodástól függő állapota, közvetlenül, de közvetve is sok ember életét befolyásolja. Ugyanis a fák életkorából és az erdőgazdálkodási tevékenységek hosszú ciklusaiból következik, hogy egy-egy művelet (pl.: tarvágás) több embernemzedéknyi időszakra gyökeresen megváltoztathatja a lakókörnyezetet, a táj jellegét, karakterét, a biológiai sokféleséget, a mikroklímát, végső soron az ott élő emberek életminőségét. Ezért meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a társadalom érintett csoportjai érvényesíthessék jogaikat az erdőgazdálkodókkal szemben.

A tervezet készítése és un. társadalmi vitája során az előterjesztő, csak az erdészeti szakmai körök javaslatait vette figyelembe, kiszolgálva a rövidtávon elérhető nyereség maximalizálásában érdekelt gazdálkodói igényeket. Nem folytatott érdemi egyeztetést sem a környezet- és természetvédő szervezetekkel, sem a társadalom egyéb csoportjaival, de még azokkal az erdészeti szervezetekkel, erdőtulajdonosokkal, erdőgazdálkodókkal sem, akik az erdővel szemben támasztott valamennyi igényt fenntartható módon kielégítő erdőgazdálkodásra való áttérést szorgalmazzák.

A tervezettel két ülésén, több órás vita során az Országos Környezetvédelmi Tanács is foglalkozott, meghallgatva az erdőgazdálkodásért és a természetvédelemért is felelős tárca véleményét, ill. az erdészeti és természetvédő civil szervezetek szakértőit. A Tanács állásfoglalásában megállapította, hogy „az erdőgazdálkodás új alapelveiről megnyugtató szakmai konszenzus nem alakult ki, amelyre az új szabályozást felépíteni lehetne, ezért a Testület nem javasolja a kormánynak, hogy a törvénytervezetet a Parlament elé terjessze, csak alapvető és koncepcionális változtatások után.”. Az előterjesztő figyelmen kívül hagyta mind az Országos Környezetvédelmi Tanács, mind a zöld szervezetek, mind pedig a környezetvédelmi tárca ott elhangzott véleményét.

Tartalmában és módszereiben erősen kifogásolható az is, ahogyan az előterjesztő a természetvédelemért felelős tárcával az utolsó pillanatban lebonyolította az egyeztetést. A zöld tárca egyet nem értése a törvénytervezettel különösen indokolttá teszi annak felülvizsgálatát.

Mindezek tükrében, az erdők kiemelt közcélú szerepének és természetvédelmi értékeinek megóvása érdekében, a környezet- és természetvédő civil szervezetek a törvénytervezet koncepcionális átdolgozását és az előterjesztés visszavonását javasolják.

CEEweb a Biológiai Sokféleségért, BudapestTripolszky Sarolta, Natura 2000 programfelelős
Független Ökológiai Központ, BudapestKovács Bence ügyvezető igazgató
Greenpeace Magyarország Egyesület, BudapestMezei Csaba, igazgató
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, VeszprémF. Nagy Zsuzsanna, elnök
Levegő Munkacsoport, BudapestLukács András, elnök
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, BudapestHalmos Gergő, igazgató
Magyar Természetbarát Szövetség, BudapestDuró Imre, igazgató
Magyar Természetvédők Szövetsége, Föld Barátai Magyarország, BudapestFarkas István, ügyvezető elnök
Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, BudapestDr. Tóth Albert elnök;
Dr. Gulyás Pálné üv. alelnök
Védegylet, BudapestKarakai Tamás
WWF Magyarország, Budapestdr. Magyar Gábor, igazgató
Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, TúrkeveBarna Tamás, kuratóriumi elnök
Budapest VII. ker. Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség, BudapestHáncs Péter, elnökhelyettes
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, SzegedBojtos Ferenc, irodavezető
Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület,
Domberdő Természetvédelmi Egyesület, Zalaegerszeg
Gyarmathy István titkár
Bogár István, elnök
Dráva Szövetség. GyékényesToldi Miklós, elnök
Életharmónia Alapítvány, SzegedKotogán Róbert
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, NyíregyházaPriksz Gábor, elnök
Felelősséggel a Természetért Egyesület, SzekszárdSiklósi Máté elnök
GATE Zöld Klub Egyesület, Gödöllődr. Malatinszky Ákos
Göncöl Alapítvány, VácKiszel Vilmos, elnök
Herman Ottó Természetvédő Kör, TúrkeveKontos Tivadar, elnök
HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület, MiskolcTóth Viktor
Kerekerdő Alapítvány, SzombathelyGyöngyössy Péter, elnök
Kis Túr Természetvédelmi Közhasznú Egyesület, BudapestSipos László elnök
Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány, GyőrBálint Csaba, elnök
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, VácKelemen Zoltán, elnök
Messzelátó Egyesület, BudapestTömöri Balázs, elnök
Nimfea Természetvédelmi Egyesület, SzarvasSallai R. Benedek, ügyvezető
Ökológia Stúdió Alapítvány, GyőrLajtmann József, elnök
Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért, DötkKocsis Anikó ügyvezető
Pannon Természetvédő Szövetség, GyőrBálint Csaba, elnök
Polgári Természetőr Egyesület, KismarosHáncs Péter alelnök
Reflex Környezetvédő Egyesület, GyőrLajtmann József, elnök
Túravezető Oktatók Sportegyesülete, BudapestHáncs Péter, elnök
Szélkiáltó Természetvédelmi Egyesület, KiskunhalasFehér Péter, elnök
Zagyva-mente Környezet- és Természetvédő Egyesület, HatvanKőrösi-Báti Edit titkár
Zöld Akció Egyesület, MiskolcDemeter Zoltán
Zöld Kapcsolat Egyesület, MiskolcF. Nagy Zsuzsanna, elnök
ZÖLD KÖR - a Föld Barátai Magyarország tagja, HajdúböszörményMolnár Antal, elnök

 

 

 

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]