Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Üzenet a Föld Napján 2004.

Környezetvédők ajánlásai

Szombathely Megyei Jogú Város vezetésének,

 a 2004. évi Föld Napja alkalmából

  

Pusztuló környezetünk és jövőbeni életlehetőségeink miatti aggódás és tenni akarás arra ösztönöz bennünket, hogy szeretett városunk, Szombathely vezetőit arra kérjük, hogy a rájuk ruházott hatalom, a rendelkezésükre álló anyagi, szellemi és humán erőforrások segítségével minden tőlük telhetőt tegyenek meg annak érdekében, hogy Szombathelyen és környékén a környezetvédelem szempontjai minél teljesebben érvényesüljenek.

Ezért kérjük az önkormányzat és a hivatal vezető tisztségviselőit, valamennyi frakció vezetőjét és minden képviselőt, hogy fontolják meg az alábbi állásfoglalásainkat és ajánlásainkat.

 

--Több mint egy fél évvel ezelőtt a toronyi lignitbánya elleni kampány keretében a város vezetői széles körben publikált deklarációt bocsátottak ki, melyben azt a szándékot nyilvánították ki, hogy Szombathelyt a régió, sőt a Dunántúl  környezetvédelmi szempontból  minta településévé kívánják tenni. Az aláíró városvezetők és valamennyi frakció vezetője ezzel elkötelezte magát arra, hogy az élet valamennyi területén (gazdaság, kultúra, oktatás, városfejlesztés, stb.) kiemelt jelentőséget kapjanak a zöld szempontok. A felhívásra több civil szervezet is reagált felajánlva segítségét.

Nem látjuk annak konkrét jeleit, hogy a  deklarált célokat az aláírók komolyan gondolták.

Úgy véljük fél év után elvárható, hogy a város vezetése a deklarált célok irányába tevőlegesen is elmozduljon

 

--Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a Szombathely, a Nyugat Királynője valójában egy szemetes város. A városközpontot leszámítva mindent elborít a szemét, egykor a város büszekeségének számtó parkok olykor szeméttelepre emlékeztetnek. Úgy véljük a város vezetése akkor tenne a legtöbbet a környezettudatosság kialakítása, a felnövekvő generáció szemléletének formálása érdekében, ha gondoskodna arról, hogy a közterületeink megfelelően tiszták legyenek és ne csak a kampányszerű nagytakarítások után, hanem folyamatosan.

 

--Elgondolkodtató, hogy miközben az ország keleti városaiban már régóta szelektív hulladékgyűjtés folyok, s a környező Vas megyei városok is határozott lépéseket tesznek ennek érdekében, Szombathelyen erre utaló jelek sincsenek. Úgy véljük megfelelő források szerzésével előteremthetők a szükséges anyagi feltételek és a város civil szervezetei, intézményei jó partnerek lennének a szervezett szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez szükséges felvilágosító, szemléletformáló munka segítésében.

 

--Kérjük városunk vezetőit, hogy tegyenek határozott lépéseket a város körül kialakult illegális hulladéklerakókból álló „szemétgyűrű” felszámolására.

 

--A közterületek, különösen a parkok tisztaságának folyamatos szinten tartására elengedhetetlennek tartjuk a korábbi parkőri (őrző és karbantartó) hálózat mintájára egy új szervezet kialakítását. 

 

--Fontosnak tartjuk, hogy a város tisztaságának biztosítását hatékony helyi rendeletek is elősegítsék (bírság, stb.)

 

--Aggódva figyeljük, hogy a gépkocsiforgalom kiszolgálása érdekében végzett útépítéseknek, útkorszerűsítéseknek egyre több zöld terület esik áldozatul. Egy-egy csíkot lecsípnek az „útban lévő” parkokból, de művelt kertek, mezőgazdasági területek is beton alá kerülnek. Kérjük városunk vezetőit, hogy a városfejlesztési döntéseknél a rövidtávú közlekedési érdekeknek ne rendeljék alá a zöld területek megőrzésének szempontjait.

 

--Kérjük városunk vezetőit, hogy a rövidtávú gazdasági politikai előnyök miatt ne támogassanak olyan törekvéseket, melyek környezetszennyező beruházások idecsalogatását szeretnék elérni (repülőtér, autópálya, stb.)

 

--Szombathely abban a kivételes helyzetben van, hogy országos jelentőségű természetvédelmi terület található a belterületén. A Kámoni Arborétum egykor városunk büszkesége, idegenforgalmi nevezetesség volt. Úgy véljük az elődök örökségének megőrzése a város vezetésének  is feladata. Szégyen, hogy egy út építése miatt, hamarosan megcsonkítják a területét. Tiltakozunk ez ellen a szándék ellen. Úgy véljük a városnak arra kellene törekednie, hogy a kert nyújtotta oktatási, ismeretterjesztési, idegenforgalmi lehetőségeket fejlessze.

 

--Kérjük városunk vezetését (jegyző), hogy a törvényben adott jogokkal élve érje el, hogy a közigazgatási területéhez tartozó erdőkben, különösen parkerdőkben ne történhessenek tarvágások, vegetációs időben végzett termelések.

 

--Felhívjuk a város vezetésének figyelmét arra, hogy a Gyermekek Háza által üzemeltetett felsőcsatári Gyermeküdülő, mely évtizedek óta szolgálja a város gyerekeinek környezeti nevelését, erdei iskolák, szaktáborok helyszíne, méltatlanul elhanyagolt állapotban van. Ennek legfőbb oka a rendezetlen tulajdonjogi helyzet, mely minden komolyabb fejlesztést akadályoz, pedig a hely a régió egyik környezet- és természetvédelmi oktatási központja lehetne. Kérjük városunk vezetőit, hogy tegyenek lépéseket az üdülő tulajdonjogának megszerzésére.

 

--Sajnálattal tapasztaljuk, hogy más városokkal ellentétben Szombathely MJV egyszer sem képviseltette magát a Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum munkájában, mely egy civil kezdeményezés. Kérjük városunk vezetését, hogy kapcsolódjon be a munkába, és tekintse partnernek, a civil zöld szervezeteket (ne csak anyagi szempontból).

 

Gyöngyössy Péter

A Kerekerdő Alapítvány

Kuratóriumának elnöke

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]