Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata

A környezeti tanácsadás olyan intézményes eszköz, mely helyi szinten párbeszédet képes teremteni a polgárok, a civil szervezetek, az önkormányzatok és a magángazdaság között. Mindezt a fenntartható fejlődés érdekében, s hogy a nemzetközi (Agenda 21, EU), a hazai (környezetvédelmi, természetvédelmi törvények) és a regionális, helyi (önkormányzati környezetvédelmi programok) ez irányú tevékenységeket, programokat támogassák. Ezen célokat a tájékoztatás,együttműködés, érdekérvényesítés, szolgáltatások eszközeinek párhuzamos alkalmazásával valósítjuk meg.

Magyarországon 1992-ben zöld szervezetek és magánszemélyek hozták létre a budapesti Ökoszolgálat Alapítványt, melynek tevékenysége kimondottan a lakossági környezeti tanácsadás lett. Ezzel egyidőben a szaporodó lakossági megkeresések, a környezeti ügyekben való járatlanság azt eredményezte, hogy a nagyobb, sokrétű programot futtató vidéki szervezeteknél is a feladat akarva-akaratlan „megtalálta” a tanácsadásra alkalmas személyeket, akik annak érdekében, hogy munkájukat hatékonyabban, szakszerűbben láthassák el, 1995-ben megalakították a Környezeti Tanácsadók Egyesületét (KÖT). Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosságon kívül az önkormányzatok, szakhatóságok, s gazdálkodók is igénylik a segítséget a környezeti információk hozzáférésében, a jogszabályi eligazodásban, a kapcsolatok közvetítésében.

Az egyesület 1997-ben a Környezetvédelmi Minisztérium állami feladat átvállalására benyújtott pályázatával az országban 17 szervezetnél építette ki a megfelelő személyi és eszközhátteret, s képzések révén rövid időn belül szakmailag is megerősödött a tanácsadás. Annak érdekében, hogy az egységes szervezeti hátteret és színvonalat biztosíthassuk, 1998-ban megalakítottuk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (KÖTHÁLÓ), szakmai képzéssorozatot szerveztünk, adatbázisokat fejlesztettünk, nemzetközi tapasztalatcseréken vettünk részt, együttműködtünk a Környezeti Tanácsadók Európai Szövetségével, médiakapcsolatok révén adtunk hírt a tanácsadásban felmerülő lakossági észrevételekről, az Európai Autómentes Napon pedig országos felmérést készítettünk a környezetbarát közlekedés hazai támogatottságáról.

Az elmúlt években a pályázati források akadozása miatt 12 iroda fenntartását voltak képesek a szervezetek folyamatosan biztosítani. A KÖTHÁLÓ bejegyeztetése 2002 júliusára járt eredménnyel. Eddigi erőfeszítéseink (folyamatos működés, az egységes színvonalra való törekvés, az évi 20-25 ezres nagyságrendű megkeresés) elismerésének tekinthető, hogy 2002-ben a KAC közcélú, társadalmi szervezeteket támogató kerete külön nevesítette, s kiemelt támogatásban részesítette a hálózatunkban együttműködő irodákat.

Sokan alakítottak hasonló célokkal környezeti tanácsadó irodákat az országban, s közülük többen jelezték, hogy hálózatunk tagjai kívánnak lenni. Az egységes színvonal kialakítása és megteremtése érdekében készült el Szervezeti és Működési Szabályzatunk, mely révén a tagjelölteket, de az irodákat is tevékenységi mutatóik alapján évről évre A és B kategóriákba soroljuk teljesítményüknek megfelelően.

A tanácsadást segítő egyéb szervezetekkel, intézményekkel együttműködési megállapodásokat kívánunk kötni a jövőben, a szakmai kapcsolattartás és fejlődés érdekében. Amennyiben partnereink kívánnak lenni a jövőben, kérjük, keressenek bennünket:

 

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata

Postacím: 8200 Veszprém, Zrínyi u. 3/1.

F. Nagy Zsuzsanna, elnök                                                                          Trombitás Gábor, titkár

46/382-095, okolint@zpok.hu                                                           t/f: 88/427-792, trombi@zpok.hu

 

KÖRNYEZETI  TANÁCSADÓ  IRODÁK  HÁLÓZATA  (KÖTHÁLÓ)
8200 Veszprém, Zrínyi u. 3/1., tel/fax: 88/427-792, kothalo@zpok.hu, www.kothalo.hu

2007. február 22.

NYITVATARTÁS

S-sz.

Az irodát működtető szervezet

Cím
(ir.sz. város, utca hsz.)

A tanácsadó(k) neve

Telefon

Fax

Drótposta
Internet

H

K

Sz

Cs

P

1
A

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

8200 Veszprém, Kossuth u. 1. II/2. (8201 Vp., Pf. 222)

Mátyás Mónika,
dr. Szalay Tímea

88/578-390

88/578-391

csalan@csalan.hu
www.csalan.hu

13-16

9-12
14-16

12-16

9-12

2
A

Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

6720 Szeged
Arany János u. 1.

Bojtos Ferenc, Illéd Gábor, Szekeres Szilvia

62/424-392

62/424-392

csemete@csemete.com
www.csemete.com

8-16

8-13

3
A

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

4400 Nyíregyháza
Malom u. 18/A

Hepp Attila, Tömöri László, Karásziné Gulyás Edit

42/423-818

42/423-818

emisszio@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu

8:30-13:30

8:30-15:30

8:30-13:30

4
A

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

2500 Esztergom
Rákóczi tér 2-4. Pf. 334.

Horváth Zoltán, Szendi Gábor, Ledzényi András

33/400-150

33/400-150

ekoku@hu.inter.net
www.ekoku.hu

10-16

5
A

Gaja Környezetvédő Egyesület

8000 Székesfehérvár
Petőfi S. u. 5.

Gárdonyi László
Gerencsér László

22/503-428
22/503-429

22/503-428

gaja@axelero.hu
www.gaja.atw.hu

9-16

12-17

9-16

9-13

6
A

Zöld Kör

4220 Hajdúböszörmény
Bocskai tér 2., II/21.

Marosán Angéla

52/280-038

52/561-101

info@hitvk.hu
www.zoldkor.hu

10-12
13-16

9-12
13-15

7
A

Hulladék Munkaszövetség

1111 Budapest
Saru u. 11.

Rácz Judit

1/386-2648

1/386-2648

humusz@humusz.hu
www.humusz.hu

9-17

-

9-15

9
A

Kerekerdő Alapítvány

Székhely: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 46. II/9.
Telephely, levelezési cím: 9721 Gencsapáti Petőfi u. 5.

Gyöngyössy Péter, Harkay Gabriella

94/505-203

94/505-204

kerekerdoalap@gmail.com
www.kerekerdo.org

10-16

10
A

Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

1075 Budapest, Károly krt. 3/A, III/2. (1465 Pf. 1676)

Lenkei Péter, Papp Zsuzsanna

1/411-0509
411-0510

1/266-0150

levego@levego.hu
www.levego.hu

9-17

9-18

9-17

9-15

11
A

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

5420 Túrkeve
Ecsegi út 22/A

Tóth István

56/554-478

56/361-505

nimfea@externet.hu
www.nimfea.hu

8:30-11:30
13:30-16:30

12
A

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

3525 Miskolc
Kossuth u. 13.

F. Nagy Zsuzsanna
Kenéz Mónika

46/505-077
46/382-095

46/505-077

ecolinst@kothalo.hu
www.ecolinst.hu

8:00-12:30
13:30-16:00

13
A

Ökoszolgálat Alapítvány

1051 Budapest
Nádor u. 34.

Bóbis Ildikó
Terjék Zsuzsanna

1/311-7855

1/269-4016

okosz@okoszolgalat.hu
www.okoszolgalat.hu

8-17

8-16

8-14

14
A

Pécsi Zöld Kör

7621 Pécs
Király u. 21.

Dobrádi Gábor

72/515-780

72/515-780

iroda@pzk.hu
www.pzk.hu

9-16

9-14

15
A

Reflex Környezetvédő Egyesület

9024 Győr
Bartók B. út 7.

Horváth Ferenc
Németh Veronika

96/316-192

96/310-988

reflex@c3.hu
www.reflex.gyor.hu

9-16

16
A

Tisza Klub

5000 Szolnok, Szapáry u. 19. (5001 Pf. 148)

Bíró Réka
Veres Margit

56/375-497

56/375-497

tiszaklub@axelero.hu
www.tiszaklub.hu

7:30-13:30

17

Domberdő Természetvédelmi Egyesület

8900 Zalaegerszeg
Zrínyi M. u. 31.

Bognár István
Cser Szilárd

92/323-616
30/302-8105

www.domberdo.hu

9-16

18

Nők a Balatonért Egyesület

8640 Fonyód
Ady Endre u. 37.

Piliszki Zsuzsanna

85/360-967,
30/281-3735

www.nabe.hu

14-18

9-13

14-18

-

9-13

 

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]