Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Környezeti tanácsadás 2004.

Környezeti tanácsadói tevékenység

Éves beszámoló 2004-rõl

 

1.     A környezeti tanácsadás 2004-ben, személyi feltételek,  a tanácsadás körülményei:

Infrastruktúra

 Központunkat 2002,. év végén hoztuk létre s azóta folyamatosan formáljuk, szépítjük. Az elmúlt évben alakult ki ma is látható arculata. Az előadó, kiállító tér falait alkalmassá tettük képek tablók, fotók, polcok elhelyezésére. Számos berendezési tárggyal, műszaki eszközzel gazdagodott a konyha, a központ valamennyi ablakára függöny került, a kiadványos sarkunk újabb két álló polccal bővült. Térelválasztókkal tettük otthonosabbá központunkat. Több műszaki berendezéssel (nagyobb fénymásoló, új scanner, projektor, digitális fényképezőgép,) stb. is bővült felszereltségünk.  Három jelentősebb kiállításunkhoz szükséges tablókat, bekeretezett képeket magunk készítettük el.   

 

Humán erőforrás

 Az Ökocellában jelenleg négy felső fokú végzettségű munkatárs dolgozik napi nyolc órában. 2004. januárjától júliusig egy fő 8 órás és két fő négy órás dolgozója volt az irodának, mely júliustól egy fő nyolc órás munkaerővel bővült. Októbertől a két félállású dolgozónk 8 órás munkakörbe került. A munkatársak között van munkamegosztás, de bizonyos feladatok ellátásában mindenki közreműködik. Ilyen feladat az ügyfélszolgálat biztosítása és bizonyos színtig a tanácsadás is. Munkánkat alkalmanként mintegy 30 fő önkéntes segítette.  Szakmai kérdésekben öt fős szakértői körre támaszkodtunk. Az elmúlt évben két jelentősebb (8-10 alkalomból álló) és öt kisebb (1-3 napos)   képzésen vettünk részt. Hét fő képviselte Alapítványunkat a Környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek XIV. országos találkozóján Debrecenben, ahol önálló szekciót is vezettünk.

 

2.     Kommunikáció:

Internetes kapcsolataink az elmúlt évben teljesedtek ki. Öt országos levelező listán vagyunk jelen. E-mail forgalmunk (a kapott levelek) naponta a 15-70 között változik. Az elmúlt évben indítottuk el a „Kabóca” c. hírlevelünket, melyet negyedévente szeretnénk megjelentetni. Az elmúlt évben 2 db 12 oldalas és egy 16 oldalas újságot készítettük. A hírlevelet és egyéb programjainkról szóló tájékoztatóinkat alkalmanként 600 címre postáztuk ki. Lapunk, alkalmanként 1000 példányban kelt el. Minden programunkra készültek szórólapok és plakátok. Minden táborunkra programfüzetet állítottunk össze. E tanév elejére jelent meg első ízben „Tarsóka” címmel környezeti neveléssel, oktatással, ismeretterjesztéssel kapcsolatos programjaink éves ajánlója. Az elmúlt évben jelent meg természetvédelmi könyvsorozatunk a Ciklámen füzetek első kötete a Vas-hegy és a Pinka-mente természeti és kultúrtörténeti értékei címmel. Központunk könyv és egyéb kiadvány kínálatát folyamatosan bővítjük. Több internetes oldalon is van a Kerekerdő Alapítványról információ, de saját honlapunkat az elmúlt évben kezdtük kialakítani. Tudatosan törekedtünk arra, hogy programjainkról rendszeresen tudósítson a sajtó, több alkalommal a megyei napilap címlapjára is rákerültünk.  Több alkalommal  készült, programjainkról TV-s összeállítás illetve rádióriport.

 

Pénzügyi források

Alapítványunk anyagi forrásainak felét  pályázatok (KÖVICE, NCA) illetve saját programjaink bevételei biztosították. Csak a pályázati forrásokra alapozva nem tudnánk, de nem is célszerű a működés biztosítása. Az elmúlt évben a korábbiakhoz képest  jelentősebb tétel volt a civil együttműködésekből, partneri kapcsolatokból és az szja 1 százalékából származó bevétel. 

 

3.     A Környezeti tanácsadás problémái 2004.-ben:

Központunk létezése óta folyamatosan törekszünk arra, hogy intézményszerű működést valósítsunk meg. Azaz széles körben meghirdetett programokat igyekszünk nyújtani. Ez a törekvésünk 2004. őszére teljesedett ki. Így elmondhatjuk, hogy afféle zöld kultúrházként működünk, ahol óvodás és iskolás csoportoknak, fiataloknak, de az idősebb korosztálynak is szervezünk programokat. Különböző sorozatok, kiállítások, klubfoglalkozások,  esti rendezvények  váltják egymást. Ily módon a kifejezetten tanácsért hozzánk forduló spontán ügyfelek mellett sokkal jelentősebb a meghirdetett programokra érkezők száma, akik a plakátokat kiadványokat látva előbb utóbb valamilyen problémával, kérdéssel is előhozakodnak. Ezekről a rendezvényekről rendszeresen tudósít a sajtó is. Az elmúlt évben több látványos utcai akciót is szerveztünk, ahol alkalmanként több ezer ember került velünk kapcsolatba. Két országos témavizsgálatban is részt vettünk illetve bekapcsolódtunk az Új Eldorádó c. film népszerűsítésébe és az iskolai mobilokkal kapcsolatos akcióba. Nagyon hatékonynak és a tanácsadói munka szempontjából is nagyon hasznosnak bizonyult, hogy több szervezet országos programjaiba kapcsolódtunk be, mint helyi lebonyolítók (Bio kampány, fenntarthatósági szűrő, agrárkörnyezet-gazdálkodási program.

 

A KÖTHÁLÓ szmsz-ében foglaltakat nagyrészt teljesítettük. Általában igaz tevékenységünkre, hogy az adminisztráció komoly késésben van s ez a  KÖTHÁLÓ-s kötelezettségeinkre is igaz. Sajnálatos módon elmaradtunk a havi hírekkel. Ennek az is az oka, hogy nem minden hónapban volt olyan ügyünk, mely megfelelő hírértékkel rendelkezik. Olyan újsághírdetések megjelenítése, melyeknek értelme is van, jelentős összegbe kerül, ezért  nem minden hónapra tudunk felmutatni hirdetést. Több tárhelyen lehet rólunk informálódni az interneten, de saját, megfelelő színvonalú honlapunk régóta készül, de még nem elérhető.

 

4.     A  2004. év három legjellemzőbb ügye:

1.      Mivel alapítványunk arculatát főként környezeti nevelési programok határozzák meg ezért különösen az első negyedévben és a tanév kezdetén azok a megkeresések domináltak, amelyek környezeti neveléssel voltak kapcsolatosak. Mivel az alapítvány elnöke részt vett a KÖNKOMP által életre hívott erdei iskolai szolgáltatók akkreditációs rendszerét kidolgozó munkacsoportban, ezért  a megyében működő szolgáltatók rendszeresen kerestek bennünket erdei iskolai pályázatokkal és a minősítés állásával kapcsolatban. A rendelkezésünkre álló információkat megosztottuk, de volt olyan eset, hogy  konkrét anyagokkal segítettük pályázatok megírását

 

2.      Régóta foglalkozunk kiadványok, könyvek értékesítésével, ezért a másik jellemző megkeresési típus az volt, hogy kiadványokért brossúrákért jöttek be hozzánk. A helyi főiskola hallgatói általában kiselőadáshoz, referátumhoz kértek segítséget. Pedagógusok módszertani kiadványokat, vagy vetélkedőkhöz felkészülési segédanyagot kerestek. A harmadik csoportot olyan idősebb emberek alkották, akik a háztartással, táplálkozással kapcsolatos  kiadványokért jöttek. Általában ki tudtuk elégíteni az igényeket, de előfordult, hogy csak „olvasótermi” példányt tudtunk mutatni, amit itt helyben is lehet tanulmányozni

 

3.      Jellemző megkeresés volt a hulladékokkal kapcsolatos informálódás. Szombathelyen  hosszas vajúdás után az év végén vezették be a szelektív hulladékgyűjtést. Ez a körülmény kissé feldobta ezt a témát s ezt  saját lapunkkal mi is segítettük. Több olyan megkeresés, informálódás volt, mely különböző hulladéktípusok leadási lehetőségei felől érdeklődtek. Ilyen volt pl. a használt étolaj, a használt elem, stb. Naprakész információkkal tudtunk szolgálni a  helyi hulladékudvar kínálta lehetőségekről, de saját módszereinket is megosztottuk az újrafelhasználás módjaira vonatkozóan   

 

5.     A 2004. év három legfontosabb ügye:

1. Az év elején egy Szombathely közeli településről Séből keresett meg bennünket több lakó, egy lakópark lakói. Mint elmondták a falu polgármestere a saját tulajdonát képező zöld területet lakópark céljára akarja értékesíteni és a rendezési tervet is ennek megfelelően módosította a falu. A megkeresés alapján úgy tűnt, hogy egy értékes patak menti zöld területet kívánnak beépíteni önös egyéni érdekből, ráadásul a zöld környezet miatt oda költözők életét is megkeserítve. Azt javasoltuk, hogy a területi főépítészt keressék meg, illetve próbáljanak meg a faluban támogatókat keresni, esetleg bírósági, vagy ügyészségi segítséggel érvényt szerezni jogaiknak (a lakóparki telkeket a környző zöld területtel hírdették.) Mi azt ígértük, hogy a területet megnézzük és összegyűjtjük az esetlegesen természetvédelmi értékeket és érveket. A helyszínelés során viszont nyilvánvalóvá vált, hogy a kérdéses terület egy már minden oldalról körbeépített zárvány parlag, nem nagyon lehet természetvédelmi érveket találni. Az is bebizonyosodott, hogy az ügynek nincs helyi társadalmi bázisa. A lakópark lakói közül sem érdekel mindenkit. Ezért úgy döntöttünk, hogy tevőlegesen nem avatkozunk az ügybe.

 

2. Novemberben  egy budapesti hölgy keresett meg minket egy Ják község közelében fekvő ingatlan ügyében. A több órás horrorisztikus elemektől sem mentes történet mintegy tíz év hatósági, bírósági eljárásokkal átszőtt eset lényege, hogy idegenforgalmi befektetés céljából vásároltak egy majort, mely korábban a helyi állami tangazdaságé volt. Az eladási ár részleteinek fizetése közben, a helyi lakók elmondásából és saját tapasztalataikból derült ki hogy a környék súlyosan szennyezett veszélyes hulladékokkal (a pincébe és a régi ásott kútba vezették a szennyvizet, illegális dögkutak vannak a közeli erdőben, gázolajjal és gyomírtó szerrel szennyezett a talaj. A hölgy elmondása szerint a környezetvédelmi felügyelőséget, de független szakértőket is bevontak, de mégsem sikerült eredményt elérni. A céljuk az volt, hogy az eladót kötelezzék a mentesítésre a szennyezés felszámolására. A sövevényes bíróságot is megjárt ügyet a helyi összefonódásokról szóló  betétek egészítették ki. Mi  az ügyészség bevonását javasoltuk és megadtunk több környezetvédelmi jogban járatos civil szervezet nevét. A hosszú történetből látszik, hogy cvan egy egyéni gazdaasági érdek és van maga a szennyezés, ami viszont közügy 

 Azt is javasoltuk az összefonódások kikerülése érdekében, hogy forduljon a nyilvánossághoz. Kértük, hogy röviden a legfontosabb paraméterekről tényekről írjon nekünk egy hivatalos megkeresést és akkor mi bevállaljuk az ügyet. Ezt azért is tartottuk fontosnak, mert hasonlóan összeesküvés elméletekkel tarkított, horrorisztikus történettel már találkoztunk és aztán saját tájékozódásunk során kiderült, hogy a negyede sem igaz, hanem személyes ellentétek állnak az ügy mögött. Ez a levél azóta sem érkezett meg.

 

3. Az év végén internetes infók alapján jutott el hozzánk egy Budapesti hölgy, aki díszállat kereskedést működtet. Azzal keresett meg minket, hogy évekkel ezelőtt bevittek hozzá két bagolyfiókát, melyeket szépen felnevelt, de most már nem tudja őket gondozni, ezért helyet keres nekik. Az állatkert nem fogadta be, a Madártani Intézetnél bírsággal fenyegették. Mi röviden leírtuk a jogi helyzetet (védett faj, stb.), a jövőre vonatkozóan az erdei fülesbagoly fiókákkal kapcsolatos ismereteket (röpképtelenül fészekhagyó), megadtuk a legfontosabb madárvédelmi szervezetek és a hivatalos természetvédelmi intézmények elérhetőségét és a Magyarországon általunk ismert madárrehabilitációs központok elérhetőségét konkrét segítőkész személlyel

 

6.     A KÖTHÁLÓ a szerepe 2004. évi tanácsadói tevékenységben:

Jó dolog, hogy sok és sokféle elhivatott embert ismerhetünk, akikhez bizalommal fordulhatunk,  Ez a hálózati kapcsolat sok segítséget, biztonságot ad a munkánkhoz. A képzéseken sokat lehetett tanulni, elsősorban egymástól, számos kiadvány jutott el hozzánk a KÖTHÁLÓ révén.

 

A szervezetfejlesztő tréning sok problémát felszínre hozott, remélhetőleg  az átalakulások pozitív változást hoznak. Legfontosabbnak azt tartom, hogy a Fórum helyett több dologban a Tanács illetve az elnök lesz hivatva dönteni.

 

Az ügyfelek száma eloszlása nem igazolja vissza a hirdetések hatását. Az év során voltak intenzív hirdetési és hirdetés nélküli periódusok. A hirdetéses időszakban nem volt több ügyfelünk. A hirdetésre elköltött pénzt szívesebben költöttük volna olyan programokra, amire az emberek bejönnek hozzánk.

 

7.     A 2004-es megkeresések összesítése kategóriák szerint, és ennek elemzése:

Előre bocsátom, hogy a regisztrációnk csak a spontán megkereséseket tartalmazza. Nincsenek benne a különböző programokra, kiállításokra, klubokba érkezők és az utcai akciók témavizsgálatok során velünk kapcsolatba kerülő személyek. Ilyen akció volt a Föld napi palackkígyó, az autómentesnap a Karbonszaurusszal, az Állatok világnapja,  a Biokampány és a kistérségi forgatadban való közreműködés. Általában ezeken a rendezvényeken volt kiadványterjesztés, aláírásgyűjtés, kérdőívezés és közben számos beszélgetés zajlott az érdeklődő járókelőkkel. Ezekkel ötgyezer  főt regisztrálhattunk volna.

 

A megkeresések nagy része Szombathely és vonzáskörzetéből származik, valamint azokból a térségekből, ahol alapítványunk  más projektjei révén jelen van (Őrség, Vas-hegy környéke). Érdekes, hogy interneten keresztül volt  néhány budapesti egy debreceni sőt egy  marosvásárhelyi megkeresésünk is. 

Ssz.

Témakör

Megkeresés

 

Ssz .

Témakör

Megkeresés

1.

Állatvédelem

9

 

13.

Mezőgazdaság

3

2.

Energia

-

 

14.

Ökológiai fogyasztóvédelem

6

3.

Életmód

2

 

15.

Pénzügyi támogatás, pályázat

12

4.

Építkezés

3

 

16.

Sugárzás

-

5.

Globális gondok

2

 

17.

Talaj, ásványvagyon

10

6.

Hulladék

18

 

18.

Tájékoztatás eseményekről

33

7.

Kiadványküldés, -átadás

35

 

19.

Tájékoztatás intézményekről

2

8.

Környezeti egészségügy

-

 

20.

Települési környezet

23

9.

Környezeti jog

4

 

21.

Természetvédele m, élővilág

40

10

Környezeti nevelés, oktatás tábor

152

 

22.

Víz

-

11.

Közlekedés, szállítás

5

 

23.

Zaj, rezgés

2

12.

levegő

4

 

24

Egyéb

8

Összesen:

373

 

2004. Évben 373 regisztrált ügyfelünk volt (ebbe a számba a különböző utcai akciók, rendezvények, felmérések egyéb szervezett programok résztvevői, nem tartoznak bele). Az irodánkhoz fordulók száma hetente 1-40 fő közötti szórást mutatott. Az alapítvány hagyományainak megfelelően a legnagyobb számban, 152 fő környezeti nevelési témában fordult hozzánk. Ezt követi a témák sorában a természetvédelem, a különböző események rendezvények ügyében hozzánk fordulók, illetve valamilyen a települési környezet témájába tartozó kérdéssel hozzánk fordulók száma.  De többen fordultak hozzánk állatvédelemmel, hulladékokkal, környezetvédelmi pályázatokkal, közlekedéssel, fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Legkevesebben a nyári hónapokban kerestek minket, legtöbben májusban és szeptemberben.

 

8.     A környezeti tanácsadás mennyiségi mutatóinak elemzése:

Az elmúlt évben egy ügyben léptünk fel a közigazgatási vonalon. A Kámoni Arborétum ügye (egy út építése miatt meg akarják csonkítani a területét) az év végén került ismét a felszínre. Több sávon egy időben kezdtünk a dologgal foglalkozni. Mint alapítvány nem léphetünk fel ügyfélként ezért társadalmi szervezetek segítségét kértük. A Levegő Munkacsoport és az MTVSZ bejelentkezett (sajnos a KÖTHÁLÓ nem). Az ügy inkább a 2005. évet érinti. A táblázatban olyan spontán megkereséseket tüntettünk fel melyek az információnyújtás kategóriájába tartoznak. A rendezvényekkel, utcai akciókkal, kampányokkal érintett lakosság mintegy 4000 fő.

 

Programjaink egy része nem kapcsolódik közvetlenül a környezeti tanácsadói tevékenységhez, de például a táborokba való jelentkezések idején közel ezer szülő fordult meg a központunkban, láthatta a kiadványokat, vettek a szórólapjainkból esetenként kialakultak beszélgetések. Általában is igaz, hogy a központunkban a különböző funkciók nem válnak el térben egymástól. A kiállításokra érkezők is láthatják a KÖTHÁLÓ-s szóróanyagokat.

 

Szombathely, 2005. 02. 17.

 

Gyöngyössy Péter

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]