Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
Az OT általános bemutatása

A „Zöldek” Parlamentje

 

A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója (röviden OT) a rendszerváltás óta létező legnagyobb szabású seregszemléje a hazai és a határokon túli magyar zöld szervezeteknek, melyen rendszeresen mintegy 2-300 civil szervezet képviselteti magát, a résztvevők létszáma pedig meghaladja az 500 főt.  A találkozón a civil szervezetek képviselőket választanak, állásfoglalásokat  fogadnak el, és fórumot teremtenek az állami és a civil szféra közötti magas szintűpárbeszédre. Mindez a tevékenység évek alatt csiszolódott parlamentáris szabályok közé. E találkozók jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai mozgalom nemzetközi szinten ismertté és elismertté vált, a különböző csoportok és szervezetek ismerik egymás tevékenységét, egyre több közös projektet dolgoznak ki és valósítanak meg, képesek országos környezetvédelmi, természetvédelmi kérdésekben közösen fellépni, szükség esetén erősíteni a környezetvédelmi tárca tevékenységét. A tizenkét éve megrendezett OT-k eredménye, hogy a hazai zöldeket ma a civil társadalom országos szinten legszervezettebb csoportjának tartják. Az OT egyben a rendezvényt befogadó város jelentős kulturális és közéleti eseménye, hiszen a 3-4 napos rendezvényhez kiállítások, termékbemutatók, kiadványbörzék kapcsolódnak, színvonalas előadások hangzanak el és számtalan szekcióban dolgozhatnak együtt a jelenlévők. Nagyon széles a paletta, hiszen jelen vannak a szűkebben értelmezett környezetvédelem képviselőin kívül, az oktatásban, a környezeti nevelésben, az egészségügyben, a területfejlesztésben, tevékenykedők, de a sport és a humán kultúra (művészetek, filozófia) területén dolgozó jeles személyiségek is.

Az OT ma már jóval többet jelent, mint, ami a neve alapján feltételezhető lenne. Az elmúlt időszakban kialakultak, és demokratikus módon elfogadottá váltak, a találkozó rendezésének és lebonyolításának részletes szabályai. Kialakult a szervezetek, képviseleti és legitimációs rendszere. Mind a központi kormányzat, mind pedig a civil szervezetek részéről megfogalmazódott az igény arra, hogy bizonyos döntésekben, döntés előkészítő mechanizmusokban képviseltesse magát a civil társadalom. Ezért évek alatt kialakult a hazai zöldek jelölési, delegációs és beszámoltatási rendszere. Delegálási rendszerünk mintául szolgálhat más országok és a hazai civil szektor számára is Az elmúlt időszakban például az Országos Környezetvédelmi Tanács elnöki tisztét is a civil szervezetek képviselője látta el. Éppen ezért nem véletlenül szokták a rendezvényt a „Zöldek Parlamentjének” nevezni. 

 

Tizenhárom év tapasztalat

Bár 1990 előtt is voltak országos találkozók, elsősorban  az egyetemi és főiskolai környezetvédő klubok részvételével, de az első, demokratikus körülmények között megtartott találkozó, Tatán volt 1991-ben. Az OT-k szervezését minden évben más és más országrész, valamely erősebb civil szervezete vállalta magára. Volt találkozó többek között Szegeden, Pécsen, Nyíregyházán, Hajdúböszörményben, Győrben, Vácon,  Szarvason, Szombathelyen, Debrecenben, Zalaegerszegen

Az Országos Találkozókon fontos esemény a képviselők beszámoltatása, jelölése és újraválasztása. Emellett, fontos eleme a rendezvénynek a jelenlévő szervezetek munkáját bemutató poszterekből kiadványokból álló kiállítás. Az eddigi OT-kon mindig, valamilyen aktuális téma köré szervezett plenáris előadások, viták, szekcióülések, fórumok segítették a szervezetek közötti kapcsolatok és együttműködési formák erősödését. Valamennyi OT számos olyan állásfoglalással zárult, melyet a jelenlévő küldöttek a kormányzat, a parlament, vagy általában a társadalom felé fogalmaztak meg. Az OT-k jó terep az állami szintű környezetvédelem felé irányuló társadalmi figyelem és civil kontroll megnyilvánulásai számára, és magas szintű fórum a konstruktív kritika és párbeszéd megvalósulására.

A nagyszabású 3-4 napos rendezvény hozzájárulhat a vendéglátó város, a megye és a régió környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos közéletének fellendüléséhez, és a témakörrel kapcsolatos tudományos, kulturális, gazdasági, politikai és közigazgatási szakmai tevékenység iránti társadalmi figyelem megerősödéséhez.

 

A rendezvény célja

A környezet-és természetvédő szervezetek Országos Találkozójának sikeres megrendezése, elősegíti a hazai mozgalom

-         további demokratikus fejlődését,

-         szakmaiságának javulását,

-         a különböző csoportok/szervezetek közötti együttműködés hatékonyabbá válását,

-         a mozgalom érdekérvényesítő képességének erősödését,

-         a társadalomban a környezetvédő/természetvédő szervezetek elfogadottságának javulását,

-         a kormányzati és nem-kormányzati szervezetek együttműködésének hatékonyabbá válását.

-         a minél több hazai civil szervezet bekapcsolását

-         a találkozó helyszinén (Szombathely, Vas megye) a környezetvédelemhez kötődő kulturális és            közéleti tevékenység fejlődését

-         A találkozó által érintett térségben a környezetvédő civil szervezetek megerősödését

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]