Kerekerdő Alapítvány
www.kerekerdo.org
Rólunk Elérhetőségeink Partnereink Információk Rendezvényeink Szolgáltatásaink
A Kerekerdő Alapítvány 2004. évi tevékenysége

I. Törekvések:

Infrastruktúra fejlesztés:

 Központunkat 2002,. év végén hoztuk létre s azóta folyamatosan formáljuk, szépítjük. Az elmúlt évben alakult ki ma is látható arculata. Az előadó, kiállító tér falait alkalmassá tettük képek tablók, fotók, polcok elhelyezésére. Számos berendezési tárggyal, műszaki eszközzel gazdagodott a konyha, a központ valamennyi ablakára függöny került, a kiadványos sarkunk újabb két álló polccal bővült. Térelválasztókkal tettük otthonosabbá központunkat. Több műszaki berendezéssel (fénymásoló, scanner, projektor, távcsövek, csillagász távcső) stb. is bővült felszereltségünk.  Három jelentősebb kiállításunkhoz szükséges tablókat, bekeretezett képeket magunk készítettük el.   

 

Humán erőforrás fejlesztés:

 Az Ökocellában jelenleg négy felső fokú végzettségű munkatárs dolgozik napi nyolc órában. 2004. januárjától júliusig egy fő 8 órás és két fő négy órás dolgozója volt az irodának, mely júliustól egy fő nyolc órás munkaerővel bővült. Októbertől a két félállású dolgozónk 8 órás munkakörbe került. Munkánkat alkalmanként mintegy 30 fő önkéntes segítette.  Szakmai kérdésekben öt fős szakértői körre támaszkodtunk. Az elmúlt évben két jelentősebb (8-10 alkalomból álló) és négy kisebb (1-3 napos)  képzésen vettünk részt. Hét fő képviselte Alapítványunkat a Környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek XIV. országos találkozóján Debrecenben, ahol önálló szekciót is vezettünk.

 

Kommunikáció:

Internetes kapcsolataink az elmúlt évben teljesedtek ki. Öt országos levelező listán vagyunk jelen. E-mail forgalmunk (a kapott levelek) naponta a 15-70 között változik. Az elmúlt évben indítottuk el a „Kabóca” c. hírlevelünket, melyet negyedévente szeretnénk megjelentetni. Az elmúlt évben 2 db 12 oldalas és egy 16 oldalas újságot készítettük. A hírlevelet és egyéb programjainkról szóló tájékoztatóinkat alkalmanként 600 címre postáztuk ki. Lapunk, alkalmanként 1000 példányban kelt el. Minden programunkra készültek szórólapok és plakátok. Minden táborunkra programfüzetet állítottunk össze. E tanév elejére jelent meg első ízben „Tarsóka” címmel környezeti neveléssel, oktatással, ismeretterjesztéssel kapcsolatos programjaink éves ajánlója. Az elmúlt évben jelent meg természetvédelmi könyvsorozatunk a Ciklámen füzetek első kötete a Vas-hegy és a Pinka-mente természeti és kultúrtörténeti értékei címmel. Központunk könyv és egyéb kiadvány kínálatát folyamatosan bővítjük. Több internetes oldalon is van a Kerekerdő Alapítványról információ, de saját honlapunkat az elmúlt évben kezdtük kialakítani. Tudatosan törekedtünk arra, hogy programjainkról rendszeresen tudósítson a sajtó, több alkalommal a megyei napilap címlapjára is rákerültünk.  Több alkalommal  készült, programjainkról TV-s összeállítás illetve rádióriport.

 

Országos és helyi, térségi  közfeladatok felvállalása

Az elmúlt év nagy eseménye volt, hogy Alapítványunk képviselője, több zöld szervezet jelöltjeként a Nemzeti Civil Alapprogram elektori választásán, a Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium tagja lett. A kollégium az elmúlt évben folyamatosan ülésezett. Három regionális pályázatot írt ki,  mintegy 270 millió forintot osztott szét. Az elmúlt év végén az új területfejlesztési törvény adta lehetőségekkel élve a Kerekerdő Alapítvány a szombathelyi, a soproni, az őrségi és a szentgotthárdi kistérségi területfejlesztési társulás, valamint  a Vas megyei és a Nyugat-dunántúli regionális testületek civil egyeztető fórumába delegált képviselőt, két testületben szerzett pozíciót. A Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum, melynek résztvevője Alapítványunk is, együttműködési megállapodást kötött a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, melynek értelmében annak környezetvédelmi bizottsági, szakértői, döntéselőkészítői feladatait látja el. Létrejött egy szakértői testület, melybe alapítványunk négy fő szakértővel vesz részt. Az elmúlt évben a ROP pályázatokra beérkezett pályázatokat környezeti fenntarthatósági szempontból bíráltuk.  A 2004. Évi Országos Találkozón az Erdő Szekció megszervezését és az OT erdőkel kapcsolatos állásfoglalásának előkészítését végeztük, ezzel felvállalva a hazai zöld szervezetek erdőpolitikai törekvéseinek koordinálását.

Felkérésre alapítványunk képviseltette magát a, Környezeti Nevelési Kommunikációs Programigazgatóság által koordinált erdei iskolai szolgáltatók  akkreditációs rendszerét kidolgozó országos munkacsoportban, illetve Alapítványunk részese volt a próbaakreditációnak. Sajnos sikertelenül próbálkoztunk Szombathely város Környezetvédelmi ügyeibe belefolyni. A Szakmai Bizottság nem támogatta jelenlétünket az üléseken. Az elmúlt évben mindössze a város hulladékgazdálkodási tervét véleményezhettük.

 

II. Rendszeres szolgáltatások

Környezeti tanácsadás

Az Ökocella mint környezeti tanácsadó iroda is működik. A Kerekerdő Alapítvány tagja a Környezeti Tanácsadó Irodák Országos Hálózatának, mely általános lakossági tanácsadást végez. A KÖTHÁLÓ SzMSz-ében rögzített feltételek szerint mi „A” kategóriás tanácsadó iroda vagyunk. Belvárosi irodánkban Heti 30 órás ügyfélszolgálattal, kiadványok tömegével, állandó telefonos, internetes elérhetőséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére. A központban 18 kiadó 67 féle környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványa helyben is megvásárolható. Ezen kívül több tucat féle ingyenes brossúra, szórólap is hozzáférhető. A hálózat belső minőségbiztosítási rendszere, belső ellenőrei garanciát biztosítanak a megfelelő színvonalú működéshez. Szolgáltatásainkról számos szórólapot készítettünk, de nem kevés költséggel járó újság hírdetéssel is igyekeztünk tájékoztatni a lakosságot létezésünkről. A hozzánk forduló ügyfelekről nyílvántartást vezetünk. E szerint 2004. Évben 373 regisztrált ügyfelünk volt (ebbe a számba a különböző utcai akciók, rendezvények, felmérések egyéb szervezett programok résztvevői, nem tartoznak bele). Az irodánkhoz fordulók száma hetente 1-40 fő közötti szórást mutatott. Az alapítvány hagyományainak megfelelően a legnagyobb számban, 152 fő környezeti nevelési témában fordult hozzánk. Ezt követi a témák sorában a természetvédelem, a különböző események rendezvények ügyében hozzánk fordulók, illetve valamilyen a települési környezet témájába tartozó kérdéssel hozzánk fordulók száma.  De többen fordultak hozzánk állatvédelemmel, hulladékokkal, környezetvédelmi pályázatokkal, közlekedéssel, fogyasztóvédelemmel kapcsolatban.

 

Erdei iskolai szolgáltatás

Alapítványunk jellemzően saját szervezésű programokat bonyolít le, de esetenként vállaljuk iskolák által szervezett erdei iskolák megtervezését lebonyolítását, illetve az azokban való közreműködést. A Kerekerdő Alapítvány regisztrált erdei iskolai szolgáltató, két erdei iskolai szakértővel rendelkezik Az elmúlt évben  öt iskola összesen 10 iskolai osztályának szerveztünk és valósítottunk meg erdei iskolai programot, legtöbbször a Vas-hegyen a felsőcsatári Gyermeküdülőben. Ebből három volt öt napos kettő rövidebb időtartamú.

 

III. Programok

Természetismereti túrák

Az elmúlt évben négy egész napos természetismereti túrát szerveztünk Vas egye természeti területeire. Ez az előző évekhez képest a túravezető sérülése miatt  jóval kevesebb szám. A túrákon összesen 124 fő zömében diák vett részt.

 

Erdei iskolai hétvégék

A több mint egy évtizedes hagyománnyal bíró sorozatot az elmúlt évben is megvalósítottuk. Októberben Felsőcsatáron, februárban Velemben, márciusban Körmenden májusban Apátistvánfalván töltöttünk el egy-egy péntek estétől vasárnap estig tartó hétvégét. A programokon összesen  125 fő vett részt. A résztvevők létszáma 23-és 40 fő között változott.

 

Nyári természetvédelmi táborok

Az elmúlt nyáron is hét egy hetes tábort szerveztünk. A Pajta táborba a legkisebb gyerekeket vártuk. A napközis tábor öt turnusában 332 gyermek vett részt. A Felsőcsatáron, immár 13 éve megrendezett Süni tábornak 66 gyermek volt részese. A Szőcei szénagyűjtő táborban idén augusztusban 35 fő vett részt. A táborok lebonyolítását mintegy 15 fős stáb végezte.

 

Ökosuli a Kámoni Arborétumban

A Kámoni Arborétumban megrendezett rendhagyó természetismeret órákon az elmúlt évben nyolc iskolai csoport   vett részt  242 fővel. A foglalkozások az adott évszak jellegzetességeit mutatták be 1,5-2 óra hosszúságú időtartamban. A foglalkozásokon általában alsó tagozatos általános iskolások vettek részt.

 

Erdei ovi

Hosszabb szünet után a múlt év őszétől indult újra ez a program. Két megfelelő adottságú óvodával építettünk ki rendszeres kapcsolatot. Az elmúlt évben 7 alkalommal tartottunk óvodás csoportnak terepi foglalkozást.

 

Kukalógia; tudományoskodás a szemét körül

A tanév elején októbertől indított sorozatunkat óvodás kisiskolás korosztálynak hírdettük meg. Az 1-1,5 órás foglalkozásokon a különböző hulladékfajták kerülnek terítékre. Általában minden foglalkozáshoz tartozik valamilyen kiállítás, mese, játékos anyagismeret, kézműves foglalkozás. Az elmúlt időszakban a papír, a szerves hulladék, és a rongy volt a foglalkozások témája. Az ökocellában megtartott foglalkozásokon az elmúlt évben  (ősz óta) kilenc csoportnak tartottunk ilyen foglalkozást.

 

Történelmi mindennapok (rendhagyó történelem órák)

A régi korok környezeti problémáiról, környezetet befolyásoló életmódbeli szokásairól szóló rendhagyó történelm órákat elsősorban  a felsőtagozatos általános iskolásoknak hírdettük meg. A sorozatban eddig  a víz, a tisztálkodás, illetve Karácsony előtt az az ünnephez kötődő szokásokkal ismerkedtek a résztvevők. Eddig négy iskolai csoportnak  tartottuk meg a programot.

 

Madárkarácsony

A karácsonyi ünnepek környékére időzített kiajánlott foglalkozás, melyet az adott iskolában, óvodában valósítottunk meg. A foglalkozáson a nálunk telelő madarakkal, a madáretetés módszereivel ismerkedhettek meg a résztvevők.. Az ünnepek előtt és három helyen ismételtünk meg a foglalkozást.

 

Vetélkedők

A korábbi években több nagyobb szabású vetélkedőt szerveztünk és bonyolítottunk le. Ebben az évben két levelezős játékot és két többfordulós vetélkedőt hírdettünk meg Vas megye általános iskolásainak.. A „Mikrokozmosz” c levelezős játék, az ízeltlábúakról szóló egész tanéves program. A „Portyák a múltba”  honismereti levelezős játék, melyen Szombathely múltjáról, kultúrtörténeti értékeiről lehet többet megtudni, illetve versengeni. A Gayer Gyula verseny megyei  környezet és természetismereti vetélkedő melynek a nevezésen kívül két három terepi és két hagyományos fordulója lesz. Az Ökopásztor c vetélkedő egy nagyobb szabású, nem kevés előzménnyel rendelkező program általános iskolásoknak kitalált szelete. Valamennyi meghírdetett program elindult, bár versenyekre viszonylag kevesen jelentkeztek.

 

Klubok, körök

E tanév őszén több klub szakkör elindítására tettünk kisérletet. Végül a felnőtteknek meghírdetett „Nagyanyáink nyomdokán” c. kézműves és életmód klub indult be, melynek  minden pénteken volt foglalkozása. Összesen nyolc alkalommal gyűltek össze októbertől karácsonyig a hölgyek asszonyok, hogy rég elfeledett, de újra felfedezett módszereket, technikákat tanuljanak háztartásuk, mindennapi életük környezetbarátabb vezetéséhez. Azokból a fiatalok, akik kisiskolás koruk óta járnak programjainkra alakulóban van egy ifjúsági klub. Több alkalommal gyűltek össze az ősz folyamán, rlészt vettek kampányainkban és egyéb programjainkat is látogatják.

 

Kiállítások

Az elmúlt év tavaszára alakítottuk ki az Ökocellában kiállítások rendezésének lehetőségét. Az elmúlt évben három kiállítást rendeztünk. A Föld Napján a Vas-hegy és a Pinka mente természeti és kultúrtörténeti értékeiről szóló fotókiállítás készült. Hat szerző mintegy 50 alkotását állítottuk ki. A kiállítás a Herman Ottó szakközépiskolában is látható volt két hétig. Az ősz folyamán a komposztálással kapcsolatos kiállítást szerveztünk, majd  Karácsony előtt természetes anyagokból kézzel készült játékokból állítottunk össze egy nagyon gazdag kiállítást, ahol népi iparművészek ill. a népművészet mestere címmel is rendelkező alkotók műveit mutattuk be.

 

Kulturális rendezvény sorozatok

Az elmúlt év őszétől két kulturális rendezvénysorozatot hírdettünk. A „Kerek világ kicsiben” c sorozat a világ különböző országainak természeti, kulturális értékeinek bemutatását tűzi ki célul. Egy-egy est során az adott ország természetvédelmi értékein kívül irodalmi, zenei, tánc és gasztronómiai jellegzetességeiből nyújtunk ízelítőt. A program célcsoportja a középkorú értelmiségi réteg. Az elmúlt év őszén ennek a sorozatnak a keretében az „Angol estet” rendeztük meg, mely teltházas sikeres rendezvény volt.

Másik sorozatunk a „Szivárványos esték” mely a szivárvány színeinek apropóján gyűjt csokorba témákat szereplőket. Elsősorban a környezetvédelem kulturális, történeti, filozófiai, társadalmi vonatkozásainak apropóján. A sorozat első rendezvénye már 2005. januárjában volt. Vendégünk a Szivárványharcosok megtisztelő címet is viselő Greenpeace volt.     

 

Előadások

A tavasszal a Ökocella volt a helyszíne annak az előadássorozatnak, mely a Natura 2000. C. program bemutatását célozta elsősorban önkormányzati tisztviselőknek.  Meghívásra Külsővat-on tartottunk egész napos programot, amiben volt előadás és terepgyakorlat is. Vépen a kistérség pedagógusainak meghívására tartottunk előadást környezeti nevelési programjainkról, illetve árusítottunk ilyen témájó könyveket. Celldömölkön az ottani kistérségi pedagógusközösségnek tartottunk tájékoztatót az erdei iskolákról

 

Témavizsgálatok

A KÖTHÁLÓ-n belül végzett környezeti tanácsadói tevékenység egyik országos színtű tevékenysége, bizonyos témák, problémák felmérésekkel való felszínre hozása. Az elmúlt évben két ilyen felmérésben vettünk részt. A  mobiltelefonok használt akkumulátorainak visszavételét, illetve a használt gyógyszerek visszavételének helyzetét vizsgáltuk meg valamennyi Vas megyei szolgáltatónál. Az eredményt országos szinten összesítették, illetve a helyi hatóságokhoz fordultunk az eredménnyel és javaslatainkkal 

 

Utcai akciók, kampányok

Az elmúlt évben több utcai akciót demonstrációt szerveztünk. A Föld Napján Hulladékokkal kapcsolatos demonstrációt valósítottunk meg Szombathely belvárosában. A palackkígyóhoz sokan csatlakoztak, erre az alkalomra 4 oldalas szórólap készült és petíciót adtunk át a város vezetésének. Az Európai autómentes napon A Föld Barátai Európai szervezetével közösen, a toronyi lignitbánya aktuális eseményeinek okán Karbonszaurusz c. (a klímaváltozás ellenes európai kampánykörút részeként) egész napos programot   valósítottunk meg. Ennek során egy 9 méteres gumi karbonszauruszt állítottunk fel a Fő téren, színvonalas szabadtéri kiállítás mutatta be a klímaváltozás globális következményeit, aláírásgyűjtés folyt és szórólapokat terjesztettünk kérdőíves felmérés készült. Októberben a fenntartható élelmiszerfogyasztással foglalkozó egész éves országos program Vas megyei felelőseiként szintén Szombathely Fő terén, ill. az Ökocellában egész napos figyelemfelhívó  kampányt és biotermékek kóstolóját szerveztük meg. Idén is standdal vettünk részt a Kistérségi forgatag c. szombathelyi rendezvényen, ahol a Vas-heggyel kapcsolatos tevékenységünket mutattuk be.

 

Nagy rendezvények

Ebbe a kategóriába soroltuk, azokat a komplex programokat, melyek a részt vevők számát és a belefektetett munkát tekintve is lényegesen nagyobb volumenűek más programoknál. Az elmúlt évben két jeles naphoz kötődő rendezvényünk sorolható ide. Májusban a Madarak és fák napja alkalmából „A természet hangjai” címmel rendeztünk kulturális fesztivált a Kámoni Arborétumban. Délelőtt természetismereti foglalkozásokra vártuk az iskolásokat, délután pedig verssel dallal, akusztikus hangszerrel lehetett tisztelegni a természet színe előtt. A programon az iskolás szereplőkön kívül neves muzsikusok és együttesek is részt vettek. Összesen fellépő volt és mintegy 200 résztvevő volt kiváncsi a programra.  Ősszel október elején az Állatok világnapja alkalmából szerveztünk két napos programot a Múzeumfaluba. Szent Ferenc életéhez is kötődő ünnep alkalmából jónéhány állatot gyűjtöttünk össze a faluba, melyeket szakszerű vezetés mellett lehetett tanulmányozni. Ezen kívül színvonalas kiállítás nyílt az egyik házban az állatábrázolásokról. Kézműves foglalkozásokon állati eredetű anyagokból, illetve állatfigurát ábrázoló tárgyakat lehetett készíteni. Állati hangszerekkel lehetett ismerkedni, állatvédelemmel kapcsolatos filmeket lehetett nézni és Kercza Asztrik atya személyében igazi Ferences rendi szereplője is volt a programnak. A rendezvényen több mint 1000 fő főként óvodás kisiskolás csoport vett részt.

 

 

Vendégkönyv

[Híreink] [Programjaink] [Környezeti nevelés] [Természet és kultúra] [Természetvédelem] [Környezetvédelem] [Fenntartható élelmiszerfogyasztás] [Civil együttműködés, érdekképviselet]